Dostarczamy najnowszych wiadomości z sektora inwestycyjnego, prawnego, finansowego

oraz bieżących wydarzeń gospodarczych

Na bieżąco śledzimy wydarzenia na Wschodzie,

aby przekazać Państwu najważniejsze informacje z rynku!

Obserwujemy, komentujemy i udzielamy porad eksperckich.

Partnerzy merytoryczni


Zapisz się do newslettera


Prawo
Przeczytaj wszystkie
  • Reforma sądownictwa polubownego w Rosji – czy zostanie ujarzmiona działalność tzw. sądów „kieszonkowych”?

    Od 1 września 2016 w Rosji obowiązują nowe uregulowania w zakresie sądownictwa polubownego. Zmiany dotyczą zarówno zasad postępowania arbitrażowego, jak i całej organizacji sądownictwa pozapaństwowego. Z systemu sądownictwa polubownego jako jednostki instytucjonalne zostały usunięte sądy polubowne. Pojęcie sąd polubowny jest obecnie jednoznaczne z pojęciem arbitra lub kolegium arbitrów. Zamiast poprzedniej instytucji stałych sądów polubownych wprowadzone zostaną...

  • Nowy Kodeks celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej zostanie sporządzony w październiku.

    Nowy Kodeks celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej musi zostać przygotowany w październiku bieżącego roku. Takie zadanie zostało postawione podczas Euroazjatyckiej międzyrządowej Rady. Chodzi o uzgodnienia wewnętrzne w państwach oraz przekazanie dokumentu do omówienia do Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej. O tym podczas wywiadu na żywo w TV transmisji „TVoje Siegodnia” mówił zastępca Prezesa Państwowego Komitetu celnego Białorusi Siergej Połudień. Na ostatnim posiedzeniu Euroazjatyckiej...

  • Problematyczne kwestie naliczania kary umownej

    W ostatnim czasie w Kazachstanie, szeroko rozpowszechniła się praktyka, stosowania w umowach przepisów o "automatycznym" potrąceniu kary umownej od strony, która naruszyła swe obowiązki umowne. Wiele firm z udziałem państwa, nabywa towary lub usługi w dużych projektach infrastrukturalnych, włączając do umów schemat, na podstawie którego dostawca dostaje na początku zaliczkę, a drugą część płatności wypłaca się po ukończeniu prac bądź po dostawie towarów. Przy czym...

Aktualności
Przeczytaj wszystkie
Ostatnie wydarzenia
Przeczytaj wszystkie
Publikacje
Przeczytaj wszystkie
Rosja
Przeczytaj wszystkie
Ukraina
Przeczytaj wszystkie
Kazachstan
Przeczytaj wszystkie
Białoruś
Przeczytaj wszystkie
Inne
Przeczytaj wszystkie
Print Friendly