Dostarczamy najnowszych wiadomości z sektora inwestycyjnego, prawnego, finansowego

oraz bieżących wydarzeń gospodarczych

Na bieżąco śledzimy wydarzenia na Wschodzie,

aby przekazać Państwu najważniejsze informacje z rynku!

Obserwujemy, komentujemy i udzielamy porad eksperckich.

Partnerzy merytoryczni


Zapisz się do newslettera


Prawo
Przeczytaj wszystkie
  • W Ukrainie rozpoczną działania prywatni komornicy

    Zgodnie ze Strategią zrównoważonego rozwoju „Ukraina – 2020” reforma sądowa jest priorytetową dla społeczeństwa ukraińskiego. Bezstronność, sprawiedliwość i niekorumpowalność orzeczeń sądowych jest bardzo ważnym elementem życia społecznego. Ale oprócz wydawania przez sądy sprawiedliwych orzeczeń również ważne jest ich szybkie i skuteczne wykonywanie. Z uwagi na to ma zostać zaprowadzony efektywny system ich egzekwowania.     Drugiego...

  • KUKE chce łagodniej traktować Ukrainę.

    Ciągłe zainteresowanie polskich firm eksportem na Ukrainę oraz pozytywne doświadczenia płatnicze doprowadziły do zmiany polityki oceny ryzyka tego kraju. Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych zatwierdził narodowy wniosek ubezpieczyciela o liberalizację kryteriów oceny ryzyka transakcji z kontrahentami z Ukrainy. Analizy wskaźników moralności płatniczych ukraińskich partnerów handlowych, spadek zgłoszeń o podejmowanie działań windykacyjnych czy wypłatę odszkodowań pozwoliły KUKE na skuteczne przekonanie...

  • Polacy mogą zdobyć informację o swoich krewnych i przodkach na Białorusi

    Obecnie Polacy mogą bez większych przeszkód pozyskiwać informację o swoich krewnych i przodkach, którzy kiedyś zamieszkiwali na terytorium Białorusi. W archiwach Białorusi przechowuje się dużą ilość dokumentów, które mogą być  interesujące i wykorzystywane w badaniach genealogicznych. Zachowane dokumenty dotyczą okresu od końca XVIII do początku XX wieku.  W zależności od terytorium ich pochodzenia niektóre z nich zachowały się lepiej (np. z obszaru Guberni witebskiej,...

Aktualności
Przeczytaj wszystkie
Ostatnie wydarzenia
Przeczytaj wszystkie
Publikacje
Przeczytaj wszystkie
Print Friendly