Dostarczamy najnowszych wiadomości z sektora inwestycyjnego, prawnego, finansowego

oraz bieżących wydarzeń gospodarczych

Na bieżąco śledzimy wydarzenia na Wschodzie,

aby przekazać Państwu najważniejsze informacje z rynku!

Obserwujemy, komentujemy i udzielamy porad eksperckich.

Partnerzy merytoryczni


Zapisz się do newslettera


Prawo
Przeczytaj wszystkie
  • Uzyskanie zezwolenia na pracę w Republice Kazachstanu – Krótki przegląd zmian w 2017 roku

    Podobnie jak w wielu krajach, w zakresie udzielania pracodawcom zezwoleń na zatrudnienie zagranicznej siły roboczej (dalej - zezwolenie), w Kazachstanie przewidziano mechanizm ochronny, aby chronić krajowy rynek pracy, którego celem jest zmniejszenie stopy bezrobocia na rynku pracy, zwiększenia zatrudnienia i przyciąganie wysoko wykwalifikowanych specjalistów zagranicznych. Zezwolenia są wydawane w ramach kwot ustanawianych przez Rząd Republiki Kazachstanu. Udzielenie zezwoleń...

  • Skutki reformy podatkowej na Ukrainie – nowelizacje podatkowe w 2017 roku

    Z początkiem nowego roku w ramach bieżącej reformy podatkowej na Ukrainie zostało wprowadzono wiele istotnych zmian w zakresie podatków. Do najważniejszych można zaliczyć: nowelizacje ustawodawstwa o podatku VAT, podatku akcyzowym, podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych, przepisów dotyczących cen transferowych, ryczałtu podatkowego, podatku od nieruchomości, podatku ekologicznego oraz jednolitej składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. Od 1 stycznia 2017 roku przedsiębiorstwa...

  • Jak Wyższa Rada Sądownictwa zmieni system sądowy Ukrainy

    W związku z uchwaleniem 21 grudnia 2016 r.  Ustawy Ukrainy nr 1798-19 o Wyższej Radzie Sądownictwa, kwestiami systemu sadowego będzie się zajmować nowy organ – Wyższa rada sądownictwa. Dany organ uzyska możliwość odwołania immunitetu, oddelegowania i monitoringu nad powołaniem sędziów na stanowisko. Utworzenie Wyższej rady sadownictwa jest bardzo ważnym elementem w systemie reformy sądów ukraińskich, który powinien zmienić wpływ polityczny...

Aktualności
Przeczytaj wszystkie
Ostatnie wydarzenia
Przeczytaj wszystkie
Publikacje
Przeczytaj wszystkie
Rosja
Przeczytaj wszystkie
Ukraina
Przeczytaj wszystkie
Kazachstan
Przeczytaj wszystkie
Białoruś
Przeczytaj wszystkie
Inne
Przeczytaj wszystkie
Print Friendly