Aktualności

Bezpieczeństwo informacyjne w Kazachstanie nadal zagrożone.

Nasilająca się cyberprzestępczość w Kazachstanie i gwałtowny wzrost poziomu ryzyk w zakresie cyber bezpieczeństwa, spowodowały, że konieczne było opracowanie systemu „Cyber tarcza Kazachstanu”. Takie polecenie wydał Rządowi i Komitetowi Bezpieczeństwa Narodowego Prezydent Republiki Kazachstanu N. Nazarbajew. Zalecenie owe zostało zawarte w corocznym Orędziu Głowy Państwa zatytułowanym "Trzecia Modernizacja Kazachstanu: globalna konkurencyjność" z dnia 31 stycznia…
Czytaj więcej

Złagodzenie obowiązków wizowych dla obywateli Ukrainy

Liberalizacja wizowa dla obywateli Ukrainy jest przesądzona. Posłowie Parlamentu Europejskiego dnia 2 marca 2017 roku ostatecznie zatwierdzili porozumienie osiągnięte 28 lutego 2017 r. między Prezydencją maltańską Rady UE a Parlamentem Europejskim w zakresie liberalizacji wizowej dla obywateli Ukrainy. Porozumienie dotyczy wprowadzenia reżimu bezwizowego dla obywateli Ukrainy podróżujących po strefie Schengen w ciągu 90 dni w…
Czytaj więcej

Expo 2017 Astana

Świetną okazją do zwiększenia obecności Polski w Kazachstanie może stać się Wystawa Expo w Astanie, która odbędzie się w dniach 10 czerwca - 10 września. Weźmie w niej udział ponad 118 państw i organizacji międzynarodowych. Polska w ramach tej wystawy planuje wiele przedsięwzięć z udziałem Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju, różnych agencji rządowych. Dnia…
Czytaj więcej

Seminarium: Pozyskiwanie Kontrahentów z Rynków Wschodnich i optymalizacja celno-podatkowa

Alena Rzepka, szefowa Departamentu Wschodniego Kancelarii Chałas i Wspólnicy oraz Boris Shishov dyrektor Departamentu Celnego w grupie KRAFTTRANS Białoruś wspólnie poprowadzą 31 marca 2017 r. seminarium pt. „Pozyskiwanie Kontrahentów z Rynków Wschodnich i optymalizacja celno-podatkowa”. Podczas spotkania Alena Rzepka wskaże m.in. praktyczne rozwiązania problemów prawnych najczęściej pojawiających się przy okazji prowadzenia działalności gospodarczej na Wschodzie.…
Czytaj więcej

,,Biznes w Rosji”

W jaki sposób polscy przedsiębiorcy mogą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Rosji i zatrudniać tam pracowników? Na jakich zasadach mogą kupić tam nieruchomości? Z jakimi obciążeniami podatkowymi muszą się liczyć w trakcie prowadzenia biznesu w Federacji Rosyjskiej? Jakie są regulacje prawne dotyczące ceł – ich wysokości oraz trybu uiszczania? Na te i inne pytanie znajdą…
Czytaj więcej

W tym roku jeszcze łatwiej będzie prowadzić biznes na Ukrainie

W projekcie „Strategii rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na Ukrainie w okresie do 2020 roku” priorytetem państwowej polityki w sferze gospodarki kraju Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy wyznaczyło tworzenie warunków sprzyjających otwarciu, prowadzeniu i wzrostu biznesu, oraz zwiększeniu potencjału przedsiębiorców działających na rynku ukraińskim. Ukraiński rząd nieustannie wychodzi do parlamentarzystów z propozycjami o wdrożenie…
Czytaj więcej

Legalizacja dokumentów zagranicznych w Kazachstanie

Wcześniej czy później biznesmenowi przychodzi na myśl poszerzenie obszaru jego działalności. Jednym z atrakcyjnych krajów i szansą dla nowych inwestycji jest Kazachstan. Tamtejszy rynek nadal jest nienasycony i otwarty na nowe towary, technologię i wiedzę. Z uwagi na to najlepszym rozwiązaniem dla rozwoju małego biznesu, jest bezpośrednie odnalezienie dystrybutorów w Kazachstanie, zaś dla dużych inwestorów…
Czytaj więcej

Białoruski Park Wysokich Technologii już ponad 10 lat oferuje bardzo atrakcyjne warunki dla biznesu z branży IT.

W celu stworzenia korzystnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie IT w 2005 roku w Republice Białorusi został utworzony Park Wysokich Technologii, który z powodzeniem funkcjonuje już od ponad 10 lat.Jedną z zalet Białoruskiego Parku Wysokich Technologii (Zwanym dalej – „PWT”) jest to, że jego rezydentom przysługują znaczące ulgi podatkowe. Rezydenci PWT są zwolnieni…
Czytaj więcej

Giełdy państw Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej poszerzają możliwości

Według informacji umieszczonej na oficjalnej stronie Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej 29 grudnia 2015 roku Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej zatwierdziło projekt porozumienia "w sprawie dopuszczenia maklerów i brokerów jednego państwa Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej na giełdzie innych państw." Porozumienie zapewnia wzajemny dostęp maklerów i brokerów państw członkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej na giełdy Unii. Tym samym to przyczynie się…
Czytaj więcej

Promocja kolei Ukrainy na targach Trako.

Trako to jedna z największych imprez branżowych kolejnictwa w Europie. Wspólne stoisko z DNDC UZ –ośrodkiem szkoleniowo wdrożeniowym Kolei Ukrainy razem z IMWG przyciągnęło uwagę wielu spośród wystawców z kraju i zagranicy, a także gości odwiedzających Trako. Jest duże zainteresowanie współpracą z firmami z Ukrainy, czego dowodzą m.in. liczne zapytania polskich przedsiębiorców o możliwość kontaktów…
Czytaj więcej