Giełdy państw Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej poszerzają możliwości

Według informacji umieszczonej na oficjalnej stronie Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej 29 grudnia 2015 roku Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej zatwierdziło projekt porozumienia "w sprawie dopuszczenia maklerów i brokerów jednego państwa Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej na giełdzie innych państw."

Porozumienie zapewnia wzajemny dostęp maklerów i brokerów państw członkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej na giełdy Unii. Tym samym to przyczynie się do stworzenia jedynego obszaru giełdowego i integracji rynków finansowych państw Unii w całości.

Porozumienie jest ważnym krokiem w kierunku wzajemnego uznawania zezwoleń profesjonalnych uczestników. Na przykład, licencja maklera lub brokera wydana przez krajowy organ stanowi podstawę do dopuszczenia tego maklera (brokera) na inne giełdy Unii. Jednak że, te zawodowe uczestnicy rynku będą zobowiązani do przestrzegania wymogów regulacyjnych ustawodawstwa kraju rejestracji giełdy (oprócz dotyczących licencji), i wymagania dotyczące emitentów, uczestników aukcji i aukcji, oraz wymogi systemów dostarczających obliczenia giełdowe. Początkowo ograniczenie będzie dotyczyło wyłącznie jednej kwestii: brokerzy i dealerzy będą mogli pojawić się na rynku tylko ze swoimi klientami.

Porozumienie przewiduje mechanizmy reagowania na naruszenia dopuszczane przez maklerów i brokerów na giełdach innych państw Unii.

Przewiduje się , że dokument ma być podpisany przez państwa Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej do końca 2016 roku.

Wśród najbardziej znaczących skutków oczekiwane jest stworzenie możliwości napływu dodatkowej płynności na giełdy i wzrost finansowania emitentów.

Autor:
Valeryia Jelenskaja
prawnik
T. +48 22 438 45 45
M. vjelenskaja@chwp.pl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.