Proces transformacji kolejnictwa na Ukrainie-przyszłość współpracy Polska-Ukraina

Rozmowa z Bogusławem Kowalskim, prezesem Instytutu Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej oraz Przewodniczącym komitetu Transportowego Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Instytut Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej to stosunkowo krótko funkcjonująca firma na rynku polskim, specjalizująca się przede wszystkim w budowaniu relacji gospodarczych z Ukrainą. Proszę powiedzieć, jak doszło do powstania Instytutu?

Tematyką współpracy gospodarczej z rynkami wschodnimi zajmowałem się jeszcze w ramach obowiązków wykonywanych przy okazji pełnienia różnych funkcji samorządowych i państwowych. Po przemianach politycznych w Ukrainie i podpisaniu umowy stowarzyszeniowej z UE otworzyły się nowe możliwości, ale też potrzeby w zakresie rozwijania nie tylko kontaktów handlowych, ale też całego kompleksu zagadnień związanych z integracją europejską i makroekonomiczną przebudową gospodarki. Myśmy to w Polsce przeszli stosunkowo nie dawno i na świeżo mamy te doświadczenia w pamięci. Ta wiedza jest wartościowa dla Ukrainy. Wspólnie z grupą moich współpracowników doszliśmy do wniosku, że powołanie instytucji komercyjnej, ale nastawionej też na przekazywanie wiedzy strategicznej może być w obecnych czasach potrzebne. Sami zarabiamy na własną działalność, ale oprócz celów zarobkowych stawiamy sobie o wiele szersze zadanie wspierania procesu zmian w Ukrainie i w Mołdawii. Naszą wiedzą i doświadczeniem chcemy się dzielić także w relacjach wewnątrz UE, w tym zwłaszcza z rynkiem niemieckim i z innymi rynkami poza europejskimi.

Rynek jest dość mocno nasycony. Nowo powstałe firmy często mają problem ze zdobyciem nowych Klientów. Instytut pomimo krótkiej działalności może pochwalić się już kilkoma ciekawymi projektami.

Tak, to prawda początki nigdy nie są łatwe, szczególnie w biznesie consultingowym, gdzie oferowanym towarem jest wiedza, doświadczenie, informacja. Mimo to mamy już na swoim koncie kilka sukcesów. Zorganizowaliśmy misje gospodarcze dla firm polskich i ukraińskich, konferencję szkoleniową, a także wspieramy doradczo wielu kluczowych Klientów branży transportowej, głównie kolejowej. Naszym strategicznym wschodnim partnerem jest Ukrzaliznyca, czyli państwowe koleje ukraińskie i ich wyspecjalizowany ośrodek DNDC. Współpracujemy także z władzami miasta Kijów i przedsiębiorstwem komunalnym KievPassTrans, z władzami miasta i obwodu w Czerniowcach, gdzie organizujemy forum gospodarcze.

Pozostając jeszcze w temacie profilu Państwa działalności, jakie są Wasze formy pracy?

Przede wszystkim szeroko działamy na rzecz rozwoju międzynarodowej wymiany idei i rozwoju kooperacji ekonomicznych w Unii Europejskiej oraz w relacjach z krajami Europy Wschodniej i Azji, w tym zwłaszcza z krajami stowarzyszonymi: Ukrainą i Mołdawią. Angażujemy w nasze prace osobistości i ekspertów ze świata nauki, polityki, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, biznesu i organizacji okołobiznesowych. Wysoko wykwalifikowana kadra ekspertów Instytutu intensywnie pracuje na rzecz rozwoju międzynarodowej wymiany idei i rozwoju kooperacji ekonomicznych.

Co dokładnie kryję się pod sformułowaniem „ rozwój międzynarodowej wymiany idei i kooperacji ekonomicznych”?

Oferujemy naszym Klientom stałe doradztwo biznesowe w tym opracowujemy projekty gospodarcze wraz z ich kompleksową obsługą, koncepcje finansowania projektów inwestycyjnych i handlowych z kredytów i funduszy UE. Doradzamy firmom polskim jak założyć biznes na Ukrainie i odwrotnie-wspieramy naszych ukraińskich partnerów w transferze biznesu do Polski oraz innych krajów UE. Stale monitorujemy sytuację rynkową. Opracowujemy analizy rynkowe. We współpracy z Kancelarią Prawną Chałas i Wspólnicy możemy zaoferować kompleksową obsługę obejmującą także usługi prawne i prawno-finansowe. Bardzo ważną częścią naszej działalności jest Pion szkoleń i konferencji.

Jakie wydarzenia są zaplanowane w ofercie Instytutu w najbliższym czasie?

Najbliższe działania to głównie udział w Międzynarodowych Targach Kolejowych Trako w Gdańsku i organizacja konferencji dotyczącej perspektyw współpracy polsko ukraińskiej w transporcie kolejowym, która odbędzie się trzeciego dnia targów i będzie połączona z inauguracją działalności Komitetu Transportowego Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jak już powiedziałem wcześniej, działania Instytutu we współpracy z Ukrainą koncentrują się głównie na wzajemnym wsparciu polskiej i ukraińskiej strony w nawiązywaniu kontaktów handlowych i budowaniu relacji. Dlatego planujemy organizację spotkań B2B dla zainteresowanych firm, doradztwo biznesowe którym będziemy służyli podczas trwania targów. Oprócz tego, zapraszamy na nasze stoisko targowe na którym wystawiamy się wspólnie ze wspomnianym wcześniej DNDC UZ z Ukrainy. Kolejne ważne wydarzenie to misja gospodarcza do Czerniowiec, oraz konferencja we Lwowie w październiku, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wspominał Pan również o działalności szkoleniowej Instytutu.

Tak, wspólnie z Kancelarią Prawną Chałas i Wspólnicy zapraszamy na cykl specjalistycznych szkoleń dla polskich firm zainteresowanych zakładaniem biznesu na Ukrainie. Tematy szkoleń zostały specjalnie zaplanowane pod Klienta który wymaga zarówno podstawowej i jak i specjalistycznej wiedzy. Oferujemy również indywidualne programy szkoleń w zależności od potrzeb zainteresowanych firm.

Proszę jeszcze powiedzieć gdzie można znaleźć informację o Instytucie i jego ofercie.

Wszystkie informacje są oczywiście dostępne na naszej stronie internetowej www.imwg.eu.

Dziękujemy za rozmowę,
Redakcja portalu Inwestycje na Wschodzie

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.