Promocja kolei Ukrainy na targach Trako.

Trako to jedna z największych imprez branżowych kolejnictwa w Europie. Wspólne stoisko z DNDC UZ –ośrodkiem szkoleniowo wdrożeniowym Kolei Ukrainy razem z IMWG przyciągnęło uwagę wielu spośród wystawców z kraju i zagranicy, a także gości odwiedzających Trako.
Jest duże zainteresowanie współpracą z firmami z Ukrainy, czego dowodzą m.in. liczne zapytania polskich przedsiębiorców o możliwość kontaktów biznesowych z partnerami zza wschodniej granicy. Ponadto polscy producenci związani z branżą kolejnictwa chcą inwestować i zakładać przedstawicielstwa firm na Ukrainie.
Instytut Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej liczy na stopniowy rozwój współpracy między Polską a Ukrainą w obszarze transportu kolejowego, co zaowocuje nowymi kontraktami handlowymi i przyspieszeniem gospodarczym obu sąsiedzkich państw.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.