W tym roku jeszcze łatwiej będzie prowadzić biznes na Ukrainie

W projekcie „Strategii rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na Ukrainie w okresie do 2020 roku” priorytetem państwowej polityki w sferze gospodarki kraju Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy wyznaczyło tworzenie warunków sprzyjających otwarciu, prowadzeniu i wzrostu biznesu, oraz zwiększeniu potencjału przedsiębiorców działających na rynku ukraińskim. Ukraiński rząd nieustannie wychodzi do parlamentarzystów z propozycjami o wdrożenie kolejnych zmian do ustawodawstwa Ukrainy, które dostosowałyby realia rynku ukraińskiego do warunków dyktowanych przez gospodarkę rynkową oraz ułatwiłyby procedury administracyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na Ukrainie.

Od początku 2017 roku na Ukrainie usprawniony został szereg procedur administracyjnych w sferze prowadzenia działalności gospodarczej, między innymi:

  • zmiana nazwy lub miejsca siedziby podmiotu gospodarczego już więcej nie skutkuje potrzebą ubiegania się o ponowne wydanie wcześniej uzyskanego zezwolenia (zmiana do Ustawy 06.09.2005 N 2806-IV; lista zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na Ukrainie przewidziana jest w Ustawie od 19.05.2011 N 3392-VI);
  • wprowadzenie zautomatyzowanej procedury wykonania decyzji, elektronicznej rejestracji dokumentów, automatyzowanego systemu prowadzenia wykonawczego dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy, otwartego rejestru dłużników (zmiany przewidziane Ustawą od 02.06.16 р. № 1404-VIII);
  • stosowanie od 6 stycznia 2017 roku Regulacji dotyczącej integracji elektronicznych urządzeń pozwalających na korzystanie z usług elektronicznego podpisu , jako dodatek do identyfikacji paszportów obywateli Ukraińskich;
  • wniesienie projektu Ustawy N 5633 od 05.01.2017 wprowadzającej trzymiesięczny termin przejściowy dla likwidacji prywatnych przedsiębiorstw, który pozwoli ‘śpiącym’ przedsiębiorstwom uniknąć dodatkowych kosztów związanych z wprowadzaniem Jednolitej składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne;
  • 5 stycznia bieżącego roku do  Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy trafił projekt rządowego rozporządzenia o udoskonalaniu elektronicznego trybu składania wniosków do organów licencyjnych oraz informowania podmiotów ubiegających się o wydanie licencji o wynikach rozpatrzenia sprawy. Organ licencyjny poinformuje podmiot ubiegający się o wydanie decyzji w personalnym gabinecie interesanta na stronie Jedynego państwowego portalu usług administracyjnych oraz automatycznie opublikuje decyzję na oficjalnej stronie internetowej.

Jak widać, małymi, ale pewnymi krokami Ukraina porusza się ku zbliżeniu z rynkiem zachodnim drogą informatyzacji administracji publicznej i uproszczenia załatwiania spraw administracyjnych. W ramach tendencji polepszenia klimatu inwestycyjnego na Ukrainie, z początkiem 2017 roku, w życie weszła kolejna fala zmian ustawowych, także w innych dziedzinach prawa i gospodarki tego kraju, są to zmiany norm podatkowych i celnych, prawa pracy, regulacji finansowych oraz wiele innych, o których będziemy informować w kolejnych publikacjach.

Autor: Ina Kiszczuk, Prawnik Departamentu Wschodniego, Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.