Recent Posts by Inwestycje na wschodzie

Nowy „obrońca biznesu” w Ukrainie

Duża liczba organów kontrolujących biznes w Ukrainie, korumpowanie funkcjonariuszy oraz niska jakość usług administracyjnych mogła odstraszać osoby, w tym inwestorów zagranicznych, którzy rozważali założenie tam biznesu. Jednak krok po kroku Ukraina wprowadza w życie reformę administracyjną, która ma na celu zmniejszenie nacisku na biznes przez organy kontrolujące i poprawę klimatu inwestycyjnego w Ukrainie. W ramach…
Czytaj więcej

Połączenie kodeksu podatkowego i celnego w Kazachstanie

W Kazachstanie prowadzone są prace legislacyjne związane z przeprowadzeniem optymizacji ustawodawstwa podatkowego i celnego. Ich celem jest połączenie norm podatkowych i celnych w jednym kodeksie. Jego wejścia w życie spodziewa się w 2017 roku. Zwracamy uwagę na to, że organy podatkowe i celne były już połączone w Kazachstanie w 2015 roku przede wszystkim w celu…
Czytaj więcej

Elektroniczne zamówienia publiczne w Ukrainie

Od 01 kwietnia 2016 roku w Ukrainie, na mocy ustawy o zamówieniach publicznych z 25 grudnia 2015 roku nr 922-VIII, wprowadzono obowiązkowe elektroniczne zamówienia publiczne. Dotyczy to 60 centralnych organów wykonawczych, a także wszystkich firm należących do skarbu państwa lub w których SP posiada więcej niż 50% udziałów. Jest ich ponad 500. Do 01 kwietnia…
Czytaj więcej

W Białorusi będzie przeprowadzona denominacja

Od 1 lipca 2016 roku w Republice Białorusi będzie przeprowadzana denominacja. Od tego też dnia, do 31 grudnia 2016 roku, przeprowadzona zostanie wymiana obiegowych znaków pieniężnych Republiki Białoruskiej według proporcji 10 000 rubli białoruskich w znakach pieniężnych ”starego” wzoru (z 2000 roku) w postaci banknotów do 1 rubla białoruskiego, w znakach pieniężnych ”nowego” wzoru (z…
Czytaj więcej

Kijów najlepszym europejskim miastem przyszłości

Zgodnie z rankingiem angielskiego czasopisma „Foreign Direct Investment Magazine”, stolica Ukrainy zajęła pierwsze miejsce w kategorii najlepsze europejskie miasto przyszłości 2016/17 pod względem kosztów prowadzenia działalności. Za Kijowem w tej kategorii znalazły się takie europejskie miasta jak: Mińsk, Bukareszt, Sankt-Petersburg, Praga, Warszawa, Budapeszt, Ankara czy Ateny. - Tak wysoka nota jest pozytywnym sygnałem dla potencjalnych…
Czytaj więcej

Kodeks Przedsiębiorców Kazachstanu – Krótki przegląd

Wśród aktów prawnych, który weszły w życie w 2016 roku, jednym z najważniejszych jest Kodeks Przedsiębiorców (dalej Kodeks). W związku z wprowadzeniem do obrotu prawnego Kodeksu z dniem 01 stycznia utraciły moc prawną następujące dotychczasowe akty prawne: Ustawa z dnia 31.01.2006 roku o prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby prywatne Ustawa z dnia 08.01.2003 roku o…
Czytaj więcej

Liberalizacja podatkowa w Ukrainie

Rząd Ukrainy w celu zmniejszenia szarej strefy gospodarczej i zwiększenia wpływów z podatków podjął decyzje o liberalizacji systemu podatkowego w 2016 roku. Głównym celem podatkowej liberalizacji jest zmniejszenie i ujednolicenie głównych stawek podatkowych, uproszczenie procedury administrowania podatkowego i zwiększenie czynności prawnych (obiektów) które podlegają opodatkowaniu. Poniżej przedstawiamy analizę głównych podatków które formują budżet państwa. CIT.…
Czytaj więcej

Zmiany przepisów regulujących kwestie funkcjonowania spółek gospodarczych na Białorusi

Weszły w życie istotne zmiany przepisów prawnych regulujących kwestie związane z funkcjonowaniem spółek gospodarczych na Białorusi. Znaczącym modyfikacjom poddane zostało ustawodawstwo Republiki Białorusi, w zakresie regulującym proces zakładania, reorganizacji, likwidacji, a także zarządzania działalnością spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz spółek z dodatkową odpowiedzialnością. Przedmiotowe zmiany, które weszły w życie w dniu 26 stycznia…
Czytaj więcej

Ukraina otwarta na unijne towary

Nie jest sekretem, że unijni, w tym polscy, producenci potrzebują nowych rynków zbycia swojej produkcji. Ukraina, obejmująca więcej niż 40 milionów konsumentów, zawsze była jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków ze względu na swoje korzystne położenie geograficzne, w szczególności dla najbliższego sąsiada – Polski. Od 2016 roku stopień atrakcyjności został bardzo wzmocniony, dzięki zmianom ustawodawstwa, które…
Czytaj więcej

Zmiany ustawodawstwa Ukraińskiego dotyczącego importu samochodów na Ukrainę

Z początkiem 2016 roku nabrały mocy prawnej nowe akty prawa ukraińskiego, w tym również mający duży wpływ na import towarów na Ukrainę, w szczególności na import samochodów. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowelizacja ustawy Ukrainy o taryfie celnej co do cła wwozowego na samochody elektryczne. Wprowadziła ona zmiany dotyczące zniesienia cła wwozowego przy wwozie…
Czytaj więcej

Recent Comments by Inwestycje na wschodzie

No comments by Inwestycje na wschodzie yet.