Recent Posts by Sandra Siurczyk

Bezpieczeństwo informacyjne w Kazachstanie nadal zagrożone.

Nasilająca się cyberprzestępczość w Kazachstanie i gwałtowny wzrost poziomu ryzyk w zakresie cyber bezpieczeństwa, spowodowały, że konieczne było opracowanie systemu „Cyber tarcza Kazachstanu”. Takie polecenie wydał Rządowi i Komitetowi Bezpieczeństwa Narodowego Prezydent Republiki Kazachstanu N. Nazarbajew. Zalecenie owe zostało zawarte w corocznym Orędziu Głowy Państwa zatytułowanym "Trzecia Modernizacja Kazachstanu: globalna konkurencyjność" z dnia 31 stycznia…
Czytaj więcej

Złagodzenie obowiązków wizowych dla obywateli Ukrainy

Liberalizacja wizowa dla obywateli Ukrainy jest przesądzona. Posłowie Parlamentu Europejskiego dnia 2 marca 2017 roku ostatecznie zatwierdzili porozumienie osiągnięte 28 lutego 2017 r. między Prezydencją maltańską Rady UE a Parlamentem Europejskim w zakresie liberalizacji wizowej dla obywateli Ukrainy. Porozumienie dotyczy wprowadzenia reżimu bezwizowego dla obywateli Ukrainy podróżujących po strefie Schengen w ciągu 90 dni w…
Czytaj więcej

Expo 2017 Astana

Świetną okazją do zwiększenia obecności Polski w Kazachstanie może stać się Wystawa Expo w Astanie, która odbędzie się w dniach 10 czerwca - 10 września. Weźmie w niej udział ponad 118 państw i organizacji międzynarodowych. Polska w ramach tej wystawy planuje wiele przedsięwzięć z udziałem Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju, różnych agencji rządowych. Dnia…
Czytaj więcej

Seminarium: Pozyskiwanie Kontrahentów z Rynków Wschodnich i optymalizacja celno-podatkowa

Alena Rzepka, szefowa Departamentu Wschodniego Kancelarii Chałas i Wspólnicy oraz Boris Shishov dyrektor Departamentu Celnego w grupie KRAFTTRANS Białoruś wspólnie poprowadzą 31 marca 2017 r. seminarium pt. „Pozyskiwanie Kontrahentów z Rynków Wschodnich i optymalizacja celno-podatkowa”. Podczas spotkania Alena Rzepka wskaże m.in. praktyczne rozwiązania problemów prawnych najczęściej pojawiających się przy okazji prowadzenia działalności gospodarczej na Wschodzie.…
Czytaj więcej

Forum Gospodarcze Polska – Iran

W związku z wizytą w Warszawie misji dyplomatycznej ze Wschodniego Azerbejdżanu, ważnego ośrodka przemysłowego i handlowego Iranu, dnia 21 lutego br. mieliśmy ogromny zaszczyt wzięcia udziału w Polsko-Irańskim Forum Gospodarczym. Wydarzenie zorganizowała Krajowa Izba Gospodarcza. Forum odbyło się z udziałem przedstawicieli biznesu z Iranu oraz polskich przedsiębiorców zainteresowanych działaniami na tym rynku. Po zakończeniu części…
Czytaj więcej

Uzyskanie zezwolenia na pracę w Republice Kazachstanu – Krótki przegląd zmian w 2017 roku

Podobnie jak w wielu krajach, w zakresie udzielania pracodawcom zezwoleń na zatrudnienie zagranicznej siły roboczej (dalej - zezwolenie), w Kazachstanie przewidziano mechanizm ochronny, aby chronić krajowy rynek pracy, którego celem jest zmniejszenie stopy bezrobocia na rynku pracy, zwiększenia zatrudnienia i przyciąganie wysoko wykwalifikowanych specjalistów zagranicznych. Zezwolenia są wydawane w ramach kwot ustanawianych przez Rząd Republiki…
Czytaj więcej

,,Biznes w Rosji”

W jaki sposób polscy przedsiębiorcy mogą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Rosji i zatrudniać tam pracowników? Na jakich zasadach mogą kupić tam nieruchomości? Z jakimi obciążeniami podatkowymi muszą się liczyć w trakcie prowadzenia biznesu w Federacji Rosyjskiej? Jakie są regulacje prawne dotyczące ceł – ich wysokości oraz trybu uiszczania? Na te i inne pytanie znajdą…
Czytaj więcej

Skutki reformy podatkowej na Ukrainie – nowelizacje podatkowe w 2017 roku

Z początkiem nowego roku w ramach bieżącej reformy podatkowej na Ukrainie zostało wprowadzono wiele istotnych zmian w zakresie podatków. Do najważniejszych można zaliczyć: nowelizacje ustawodawstwa o podatku VAT, podatku akcyzowym, podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych, przepisów dotyczących cen transferowych, ryczałtu podatkowego, podatku od nieruchomości, podatku ekologicznego oraz jednolitej składki na obowiązkowe ubezpieczenie…
Czytaj więcej

Jak Wyższa Rada Sądownictwa zmieni system sądowy Ukrainy

W związku z uchwaleniem 21 grudnia 2016 r.  Ustawy Ukrainy nr 1798-19 o Wyższej Radzie Sądownictwa, kwestiami systemu sadowego będzie się zajmować nowy organ – Wyższa rada sądownictwa. Dany organ uzyska możliwość odwołania immunitetu, oddelegowania i monitoringu nad powołaniem sędziów na stanowisko. Utworzenie Wyższej rady sadownictwa jest bardzo ważnym elementem w systemie reformy sądów ukraińskich,…
Czytaj więcej

W tym roku jeszcze łatwiej będzie prowadzić biznes na Ukrainie

W projekcie „Strategii rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na Ukrainie w okresie do 2020 roku” priorytetem państwowej polityki w sferze gospodarki kraju Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy wyznaczyło tworzenie warunków sprzyjających otwarciu, prowadzeniu i wzrostu biznesu, oraz zwiększeniu potencjału przedsiębiorców działających na rynku ukraińskim. Ukraiński rząd nieustannie wychodzi do parlamentarzystów z propozycjami o wdrożenie…
Czytaj więcej

Recent Comments by Sandra Siurczyk

No comments by Sandra Siurczyk yet.