Bez kategorii

Skutki reformy podatkowej na Ukrainie – nowelizacje podatkowe w 2017 roku

Z początkiem nowego roku w ramach bieżącej reformy podatkowej na Ukrainie zostało wprowadzono wiele istotnych zmian w zakresie podatków. Do najważniejszych można zaliczyć: nowelizacje ustawodawstwa o podatku VAT, podatku akcyzowym, podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych, przepisów dotyczących cen transferowych, ryczałtu podatkowego, podatku od nieruchomości, podatku ekologicznego oraz jednolitej składki na obowiązkowe ubezpieczenie…
Czytaj więcej

Import produkcji medycznej w Kazachstanie.

Import produkcji medycznej w Kazachstanie jest przeprowadzany zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym na mocy Dekretu Ministra Zdrowia i Rozwoju Społecznego Republiki Kazachstanu z dnia 17 sierpnia 2015 № 668. Równolegle, import leków z krajów niebędących członkami Unii Celnej, jest przeprowadzany zgodnie z Regulaminem o trybie importu na terytorium celne Unii Celnej leków i substancji farmaceutycznych, zatwierdzonego…
Czytaj więcej

Polacy mogą zdobyć cenne informację o swoich krewnych i przodkach na Białorusi ?

Obecnie Polacy mogą bez większych przeszkód pozyskiwać informację o swoich krewnych i przodkach, którzy kiedyś zamieszkiwali na terytorium Białorusi. W archiwach Białorusi przechowuje się dużą ilość dokumentów, które mogą być interesujące i wykorzystywane w badaniach genealogicznych. Zachowane dokumenty dotyczą okresu od końca XVIII do początku XX wieku. W zależności od terytorium ich pochodzenia niektóre z…
Czytaj więcej