Polacy mogą zdobyć cenne informację o swoich krewnych i przodkach na Białorusi ?

Obecnie Polacy mogą bez większych przeszkód pozyskiwać informację o swoich krewnych i przodkach, którzy kiedyś zamieszkiwali na terytorium Białorusi.

W archiwach Białorusi przechowuje się dużą ilość dokumentów, które mogą być interesujące i wykorzystywane w badaniach genealogicznych. Zachowane dokumenty dotyczą okresu od końca XVIII do początku XX wieku. W zależności od terytorium ich pochodzenia niektóre z nich zachowały się lepiej (np. z obszaru Guberni witebskiej, Guberni mohylewskiej), inne gorzej (np. z obszaru Guberni witebskiej, Guberni mohylewskiej). Jeżeli krewni i przodkowie byli szlachetnego pochodzenia oraz pod warunkiem że w archiwach zachowała się informacja o ich szlacheckim pochodzeniu, istnieje ewentualna możliwość ujawnienia ważnych szczegółów pochodzących z wcześniejszego okresu.

Dokumenty dotyczące okresu po 1917 r. do 1944 r. zachowały się w bardzo dobrym stanie. Z kolei w odniesieniu do okresu po 1944 r. do niniejszego czasu, zachowała się maksymalnie pełna dokumentacja.

Zwracając się do białoruskich archiwów można odnaleźć swoich krewnych i przodków oraz uzyskać informację ich dotyczącą między innymi:

  1. Narodowości, szlachetnego pochodzenia rodu, wyznania, miejsca zamieszkania itd.;
  2. Udziału w ruchu partyzanckim i podziemnym na terytorium Białorusi w czasie II wojny światowej;
  3. Rozkułaczaniu, pozbawieniu praw wyborczych, eksmisji;
  4. Lokalizacji w nazistowskich obozach koncentracyjnych i więzieniach na terytorium Białorusi i Europy w czasie II wojny światowej;
  5. Lokalizacji na robotach przymusowych na terytorium Białorusi i Europy w czasie II wojny światowej;
  6. Represjach i rehabilitacji.

Podsumowując, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w dokumentach białoruskich archiwów możliwe jest odnalezienie istotnych informacji o swoich krewnych i przodków którzy zamieszkiwali na terytorium Białorusi, ale prawdopodobieństwo ich odnalezienia bardzo zależy od wielu czynników, np. miejsca zamieszania, pochodzenia (szlacheckiego bądź nie), stopnia uczestnictwa w życiu społecznym na terytorium Białorusi (praca, służba wojskowa itd.).

Obecne brak jest istotnych przeszkód w dostępie do dokumentów znajdujących się w białoruskich archiwach. Jednak nie wiadomo, czy taka sytuacja będzie kontynuowana w przyszłości. Oprócz tego niektóre dokumenty począwszy od czasów radzieckich, które zawierają dużo istotniejsze informacje, mają określone ograniczone terminy przechowywania w archiwum, dlatego z każdym rokiem maleje możliwość odzyskania istotnych informacji.

Jeśli chcą Państwo uzyskać poradę w zakresie uzyskania informacji o swoich krewnych i przodkach, którzy kiedyś zamieszkiwali na terytorium Białorusi, prosimy o kontakt e-mailowy z prawnikiem Kancelarii Chalas i Wspólnicy: aalisevich@chwp.pl

Autor:
Aliaksei Alisevich, prawnik, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.