Inwestycje

W tym roku jeszcze łatwiej będzie prowadzić biznes na Ukrainie

W projekcie „Strategii rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na Ukrainie w okresie do 2020 roku” priorytetem państwowej polityki w sferze gospodarki kraju Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy wyznaczyło tworzenie warunków sprzyjających otwarciu, prowadzeniu i wzrostu biznesu, oraz zwiększeniu potencjału przedsiębiorców działających na rynku ukraińskim. Ukraiński rząd nieustannie wychodzi do parlamentarzystów z propozycjami o wdrożenie…
Czytaj więcej

Zmiana klasyfikacji towarów w Rosji – zmiany w podatkach!

Od 1 stycznia 2017 w Rosji przestała obowiązywać klasyfikacja towarów nazywana OKP („Ogólnorosyjska Klasyfikacja Produkcji”). Obowiązkowa natomiast się stała klasyfikacja OKPD 2, dawniej stosowana dobrowolnie (Russian Classification od Product by Economic Activities).  W pierwszej klasyfikacji opis grupy towarów był bardzo szczegółowy. W drugiej – grupy towarów nazwane są w sposób bardziej ogólny. Jakie to ma…
Czytaj więcej

Do Kazachstanu bez wizy

Podróże do Kazachstanu od 1 stycznia będą łatwiejsze niż kiedykolwiek. Zgodnie z decyzją kazachskiego rządu, obywatele Polski mogą podróżować po kraju bez wizy – jedynie na podstawie paszportu, jeśli pobyt nie przekracza 30 dni od momentu przekroczenia granicy. Kolejnym ułatwieniem będzie bezpośrednie połączenie między Warszawą a Astaną, które LOT zamierza uruchomić już maju. Zmiany w wizach…
Czytaj więcej

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE W FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Federacji Rosyjskiej zawsze kusi europejskich, w tym polskich, przedsiębiorców możliwością zbytu swoich towarów, prac lub usług na rynku, obejmującym 140 milionów potencjalnych konsumentów. Oprócz tego, prawo rosyjskie określa specyficzne warunki prowadzenia działalności gospodarczej na niektórych terytoriach. Ciekawym przykładem tej specyfiki są specjalne strefy ekonomiczne. Zgodnie z Ustawą federalną Federacji Rosyjskiej…
Czytaj więcej

Legalizacja dokumentów zagranicznych w Kazachstanie

Wcześniej czy później biznesmenowi przychodzi na myśl poszerzenie obszaru jego działalności. Jednym z atrakcyjnych krajów i szansą dla nowych inwestycji jest Kazachstan. Tamtejszy rynek nadal jest nienasycony i otwarty na nowe towary, technologię i wiedzę. Z uwagi na to najlepszym rozwiązaniem dla rozwoju małego biznesu, jest bezpośrednie odnalezienie dystrybutorów w Kazachstanie, zaś dla dużych inwestorów…
Czytaj więcej

Białoruski Park Wysokich Technologii już ponad 10 lat oferuje bardzo atrakcyjne warunki dla biznesu z branży IT.

W celu stworzenia korzystnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie IT w 2005 roku w Republice Białorusi został utworzony Park Wysokich Technologii, który z powodzeniem funkcjonuje już od ponad 10 lat.Jedną z zalet Białoruskiego Parku Wysokich Technologii (Zwanym dalej – „PWT”) jest to, że jego rezydentom przysługują znaczące ulgi podatkowe. Rezydenci PWT są zwolnieni…
Czytaj więcej

Ukraina otwarta na unijne towary

Nie jest sekretem, że unijni, w tym polscy, producenci potrzebują nowych rynków zbycia swojej produkcji. Ukraina, obejmująca więcej niż 40 milionów konsumentów, zawsze była jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków ze względu na swoje korzystne położenie geograficzne, w szczególności dla najbliższego sąsiada – Polski. Od 2016 roku stopień atrakcyjności został bardzo wzmocniony, dzięki zmianom ustawodawstwa, które…
Czytaj więcej

Przystąpienia Kazachstanu do WTO daje nowe możliwości dla zagranicznych firm.

27 lipca Prezydent Nursułtan Nazarbajev podpisał  w Genewie protokół w sprawie przystąpienia Kazachstanu do Światowej Organizacji Handlu. Członkostwo Kazachstanu w tej, znaczącej światowej organizacji przyczyni się do zwiększenia szans zagranicznych firm w konkurowaniu z krajowymi kontrahentami, dostawcami. Zagraniczni przedsiębiorcy będą mieli m.in. możliwość  uczestniczenia w ważnych przetargach w obszarze zamówień publicznych. Zamówienia publiczne bowiem w…
Czytaj więcej