Kazachstan jako jeden z najważniejszych partnerów handlowych Polski w regionie Azji Centralnej

- Kazachstan jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych Polski w regionie Azji Centralnej, dlatego jesteśmy gotowi do rozwijania współpracy na różnych poziomach zarówno międzyrządowym, pomiędzy województwami i obwodami naszych państw - powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas spotkania z ambasadorem Kazachstanu w Polsce Erykiem Utymbajewem.

Wicepremier Piechociński podkreślił potrzebę intensyfikacji wzajemnych relacji. –Dynamiczny wzrost gospodarczy Kazachstanu w naszej ocenie przekłada się na nowe możliwości współpracy polskich i kazachstańskich firm. Gospodarka kazachstańska rozwija się w ostatnich latach w tempie przekraczającym 5 proc. i pomimo dekoniunktury w gospodarce światowej nadal utrzymywana jest pozytywna dynamika wzrostu.– zaznaczył wicepremier Piechociński. Zwrócił także uwagę, że Kazachstan jest czwartym rynkiem wśród krajów wschodnich w polskim eksporcie i imporcie, po Rosji, Ukrainie i Białorusi.

Szef resortu gospodarki przypomniał, że wymiana handlowa z Kazachstanem wzrasta. –Według wstępnych danych za 2014 r. poziom obrotów towarowych wzrósł prawie dwukrotnie i wyniósł blisko 2,2 mld dolarów – powiedział. - Coraz więcej polskich firm jest także zainteresowanych możliwościami inwestycyjnymi w Kazachstanie – dodał wicepremier Piechociński.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.