Kolej Abchazja – Armenia tylko po uznaniu niepodległości separatystów

Członkowie parlamentu separatystycznej Abchazji powiedzieli, że idea połączenia kolejowego łączącego Suchumi z Armenią może zostać zrealizowana wyłącznie w przypadku uznania przez Erewań niepodległości republiki. Projekt pod obrady wzniosła grupa etnicznych Ormian zrzeszona w Społeczności Abchaskich Ormian.
W ich opinii projekt ten w dużej mierze pozytywnie wpłynąłby na polepszenie sytuacji ekonomicznej Abchazji. Posłowie separatystycznego parlamentu podkreślili jednak, iż jakiekolwiek rozmowy mogą rozpocząć się dopiero po wyborze nowego prezydenta w sierpniu br. i po uznaniu niepodległości samozwańczej republiki. Armenia na ten drugi warunek nie chce przystać.

Strona gruzińska, przez terytorium której musiałaby przechodzić kolei, w kwestii tej nie zabiera głosu twierdząc, że obecnie brak warunków do prowadzenia jakichkolwiek negocjacji w tej sprawie.

Źródło: www.studiowschod.tvp.pl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.