Mongolia – nowym kierunkiem dla rozwoju polskich inwestycji

mongolia

Możliwości rozwoju współpracy gospodarczej.

Mongolia jest krajem rozwijającym się, korzysta z pomocy gospodarczej innych państw, w tym ze strony Unii Europejskiej. Polskie przedsiębiorstwa stopniowo aktywizują współpracę z partnerami mongolskimi.
W okresie od 2000 roku do 2011 liczba polskich eksporterów na rynek mongolski wzrosła o 140 %  (z 72 podmiotów do 173), natomiast liczba importerów jest cały czas bardzo niska (między 10 a 30 podmiotów). Polska posiada trwałą nadwyżkę w wymianie towarowej z Mongolią. Możliwości znacznego zwiększenia naszego eksportu wymagają lepszego rozeznania potrzeb Mongolii, a następnie podejmowania działalności na zasadach wspólnych przedsięwzięć i ewentualnie w ramach międzynarodowej pomocy rozwojowej oferowanej temu krajowi. Dotyczyć to może dostaw polskich maszyn i urządzeń oraz technologii, a także artykułów spożywczych i wyrobów przemysłu lekkiego. Potencjalnie korzystne dla polskiej, a jednocześnie też dla mongolskiej gospodarki, byłoby inwestowanie w wydobycie i przerób miejscowych złóż mineralnych, pod warunkiem zapewnienia ich eksportu do krajów trzecich.

Sytuacja gospodarcza Mongolii.

Gospodarka Mongolii (obszar: 1 564 116 km2, ludność 2,83 mln (IMF, 2012 r.), przyrost naturalny 1,469 % (2012 r.) tradycyjnie opierała się na pasterstwie i rolnictwie. Mongolia posiada wiele  kopalin, z których eksploatowane są złoża miedzi, węgla, złota, molibdenu, fluorytu, uranu, cyny i wolframu (częściowo z udziałem inwestycji zagranicznych). Warto zauważyć, że w Mongolii, na obszarze Tavan Tolgoi znajduje się jedno z największych złóż węgla na świecie, szacowane na 6,4 mld ton. Właścicielem licencji jest państwowa spółka Erdenes Tavan Tolgoi.
Mongolia, mogąca pochwalić się najwyższą w 2011 r. w świecie stopą wzrostu PKB - 17,3 %  a w 2012 r. - 12,3 %,  w 2013r. odnotowała wzrost 12 %.

Uwarunkowania polityczne współpracy polsko – mongolskiej.

Mongolia posiada duży potencjał rozwojowy w takich dziedzinach jak górnictwo, przemysł rolno-spożywczy, czy turystyka. Niemniej jednak z wielu przyczyn rozwój tych sektorów jest niezadowalający. Problemem jest brak infrastruktury, brak wody na niektórych obszarach, duży wskaźnik biedy oraz brak kapitału. Rosja i Chiny pozostaną najważniejszymi partnerami gospodarczymi Mongolii.
Polska wydaje się być tutaj szczególnie interesującym partnerem, jako pozytywny przykład kraju, w którym dokonała się transformacja od gospodarki postsocjalistycznej do ekonomii rynkowej. Hasło „Polska” budzi wśród Mongołów jednoznacznie pozytywne skojarzenia. Do takiego wizerunku naszego kraju niewątpliwie przyczynili się Mongołowie, którzy od lat 50-tych ubiegłego wieku studiowali w Polsce. Dziś około tysiąc obywateli Mongolii płynnie zna język polski. Polska postrzegana jest w Mongolii jako jeden z głównych sojuszników i jednocześnie lider, jeśli chodzi o kontakty z państwami UE. Mongolskie elity oczekują, iż Polska nadal może wspierać Mongolię w procesie transformacji ustrojowo - gospodarczej, jednak podkreślają, iż droga mongolska ma swoją odrębną specyfikę. W 2013 r. doszło do znacznej intensyfikacji relacji dwustronnych, głównie w związku z wizytami prezydentów Mongolii w Polsce (w styczniu) i Polski w Ułan Bator (w październiku) wraz z misjami  przedsiębiorców. Podczas pierwszej wizyty podpisano „Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy gospodarczej”, a podczas drugiej:  „Deklarację pomiędzy Ministrem Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Górnictwa Mongolii o współpracy w sektorze górnictwa i maszyn górniczych”, „Regulamin Wspólnej Komisji Polsko – Mongolskiej” oraz listy intencyjne między przedsiębiorstwami polskimi i mongolskimi. Ponadto w Mongolii wizytę złożyli: Marszałek Senatu RP (w maju) oraz wiceminister SZ RP (w kwietniu).

Stan prawno – traktatowy w stosunkach dwustronnych.
Ważniejsze obowiązujące umowy w dziedzinie współpracy gospodarczej między Polską a Mongolią to:
•    Umowa o stosunkach handlowych i płatniczych, zawarta 17 maja 1991 roku.
•    Międzyrządowa Umowa w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Polski, zawarta 9 listopada 2006 r.
•    Umowa o ochronie i popieraniu inwestycji, podpisana 8 listopada 1995 roku.
•    Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, podpisana 18 kwietnia 1997 roku.
•    Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o Współpracy Gospodarczej podpisana 21 stycznia 2013 r. w Warszawie (p. pkt. IV powyżej),  weszła w życie 4 czerwca 2013 r. (W dniu 21 października 2013 r. podpisano Regulamin Wspólnej Komisji Polsko – Mongolskiej ds. Współpracy Gospodarczej, a 24 czerwca 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji).

Wymiana handlowa z Polską.
W ostatnich latach obroty handlowe z Mongolią kształtowały się następująco (tys. euro):

Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2013=100

Eksport

10035

17301

21051

12149

22800

35774

36848

44592

35347

79

Import

         29

         104

         69

           61

         80

       727

         40

       57

68

117

Obroty

10064

    17405

  21120

    12210

    22880

36501

  36888

44649

35416

79

Saldo

+10006

+17197

+20982

+12088

+22720

+35047

+36808

       +

44592

+ 35279

---

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.