Połączenie energetyczne Polska-Litwa nabiera kształtów

W litewskim Alytus oficjalnie ogłoszono rozpoczęcie budowy mostu elektroenergetycznego Polska -Litwa ( LitPol Link) po stronie litewskiej. LitPol Link nazywamy oknem energetycznym Litwy na Europę - powiedział Jaroslav Niewiarowicz, minister energetyki Litwy (…) Obecnie litewski system przesyłowy nie jest połączony z systemem europejskim. Dzięki połączeniu Polska-Litwa nastąpi połączenie rynku europejskiego oraz rynków energii elektrycznej krajów bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii), co pozwoli na zamknięcie tzw. Pierścienia Bałtyckiego. Linia LitPol Link na Litwie będzie przechodzić przez ponad 400 działek. W latach 2012-2013 ich właściciele otrzymali od Litgrid prawie 4 mln litów odszkodowań za udzielenie służebności przesyłu. (…)
Cały most elektroenergetyczny Polska -Litwa będzie miał 163 km długości. Na terenie Litwy powstanie 51 km napowietrznej linii elektroenergetycznej od granicy Polski do stacji Alytus. W stacji Alytus powstanie odpowiednia wstawka prądu stałego umożliwiająca połączenie ze sobą systemów przesyłowych Polski i Litwy. Dodatkowo realizowana będzie odpowiednia modernizacja całej stacji 330/110/10 Alytus. Prace budowlane na Litwie mają zakończyć się do końca 2015 roku (…)W ramach projektu po stronie polskiej realizowanych jest 11 dużych inwestycji w infrastrukturę sieciową. Obejmują one m.in. budowę 7 stacji elektroenergetycznych (5 nowych i 2 modernizowane). Stacja Ołtarzew została już wybudowana i uruchomiona. Na pozostałych stacjach, jak informują PSE, realizowane są zawansowane prace budowlane. Budowa SE Łomża i modernizacja SE Narew planowane są do ukończenia w IV kwartale 2014, a pozostałe inwestycje stacyjne planuje się zakończyć w okresie I-II kwartał 2015 r.

Źródło: www.studiowschod.tvp.pl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.