Inwestycje Na Białorusi

Według danych za 2012 r. obroty handlowe pomiędzy Polską a Białorusią wyniosły 3001 mln USD, w tym polski eksport 2011,3 mln USD (wzrost o 8,5%), import 989,7 mln USD. W 2012 roku nastąpiło dalsze umocnienie pozycji polski, jako eksportera na Białoruś. Polska stabilnie znajduje się na 6-7 pozycji w handlu zagranicznym Białorusi.

Wymiana handlowa Polska - Białoruś

W strukturze polskiego eksportu największe pozycje stanowiły: wyroby przemysłu elektromaszynowego, mięso wieprzowe, wyroby metalurgiczne, produkty przemysłu chemicznego (głównie kosmetyki, chemia gospodarcza, tworzywa sztuczne). Po stronie importu z Białorusi dominującą pozycję zajmowały produkty mineralne (ropopochodne), następnie nawozy potasowe i drewno. Według wstępnych danych za 7 miesięcy 2013 r. polski eksport na Białoruś wykazał najwyższe tempo wzrostu o około 20% wśród najistotniejszych partnerów z krajów wschodnich.

Inwestycje na Białorusi

Pod koniec 2012 roku na Białorusi zarejestrowanych było około 531 spółek z udziałem polskiego kapitału, z czego około 280 ze 100% udziałem polskiego kapitału. Wielkość zaangażowanego polskiego kapitału liczona narastająco od 1991 r. szacowana jest na około 450 mln USD.

Napływ polskich inwestycji bezpośrednich w 2012 roku wyniósł ok. 17 mln USD co plasuje Polskę na 9 miejscu pośród inwestorów zagranicznych. Polski kapitał zaangażowany jest przede wszystkim w: produkcję artykułów spożywczych, drewna i produkcji z drewna, mebli, opakowań oraz wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, rolnictwo.
W większości spółki z udziałem polskiego kapitału zaliczane są do małych lub średnich przedsiębiorstw. Najwięcej polskich inwestycji znajduje się w obwodzie Brzeskim (43%). W Mińsku lokowano 25% polskich inwestycji, w obwodzie Grodzieńskim – 16%, zaś w obwodzie Mińskim – 6%.

Największymi uruchomionymi polskimi inwestycjami były: zakład produkcyjny grupy Atlas w Grodnie, oraz zakład produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych VOX-Profile.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Print Friendly, PDF & Email