Inwestycje w Kazachstanie

Najważniejszym obszarem działalności polskich firm w Kazachstanie jest branża naftowo-gazowa, w tym poszukiwanie i zagospodarowanie złóż ropy naftowej oraz gazu ziemnego oraz sektor farmaceutyczny.
Polskie firmy obecne są również w sektorze elektroenergetycznym, infrastruktury szynowej, materiałów budowlanych, budownictwie, przemyśle maszynowym i urządzeń transportowych, produkcji rur z tworzyw sztucznych, a także w przemyśle wyrobów chemii użytkowej.

Polskie inwestycje w Kazachstanie

Polskie inwestycje w Kazachstanie wynosiły na koniec września 2012 r. 135 mln USD, w tym inwestycje bezpośrednie 57 mln USD (42%) . W okresie trzech kwartałów 2012 r. napływ polskich inwestycji do Kazachstanu wynosił 13,2 mln USD. W Kazachstanie zarejestrowanych jest ok. 160 podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału polskiego o różnej formie własności.

Taryfa celna Unii Celnej Rosji, Białorusi, Kazachstanu

W 2010 r. weszła w życie wspólna importowa taryfa celna Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu (UC), zmieniająca warunki dostępu towarów do tych rynków, w tym do rynku kazachstańskiego. Oceny wskazują, że docelowo:
- na dotychczasowym poziomie pozostanie ok. 45% pozycji taryfowych Kazachstanu,
- podwyższone zostaną stawki na ok. 45% linii taryfowych,
- obniżone zostaną stawki celne na ok. 10% pozycji taryfowych.

W Kazachstanie obowiązują kontyngenty taryfowe (z niższą stawką) na import mięsa, które na 2013 r. wynoszą: mięso wołowe (świeże, schłodzone, mrożone) – 15,4 tys. ton, mięso wieprzowe – 9,7 tys. ton, mięso drobiowe: 100 tys. ton.

Cła eksportowe

Kazachstan stosuje cła eksportowe m.in. na niektóre metale, stal i złom metali, ropę naftową i oleje ropy naftowej, skóry, a także praktykuje okresowe wprowadzanie zakazów eksportu (oleje roślinne, gryka, niektóre produkty naftowe).

Informacja o współpracy gospodarczej Polska-Kazachstan (pobierz)

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Print Friendly, PDF & Email