Inwestycje w Rosji

Rosja jest drugim, po Unii Europejskiej, rynkiem eksportowym dla polskich przedsiębiorstw. W latach 2000 – 2012 nastąpił ponad 10 – krotny wzrost wartości dostaw do Rosji, przy czym szczególnie korzystny był 2012 r. - eksport wzrósł do 9,9 mld USD (+16%), przekraczając prawie o 1 mld USD wynik rekordowego 2008 r. Wostatnich czterech latach nastąpił zauważalny wzrost udziału Rosji w obrotach handlowych Polski z zagranicą - z 3,7 do 5,4 % w eksporcie i z 8,6 do 14,3 % w imporcie (w ujęciu dolarowym).

W 2013 r. Rosja pozostaje jednym z dynamicznie rozwijających się kierunków polskiego eksportu. W styczniu – maju polskie dostawy wyniosły 4,2 mld USD, wzrastając o ponad 10% w stosunku do analogicznego okresu ub. roku oraz przekraczając o 4 pkt. procentowe wzrost polskiego eksportu ogółem. Wartość importu z Rosji w tym okresie obniżyła się o 11,6 % (10,5 mld USD).

Inwestycje w Rosji
Na koniec I kwartału 2013 roku, wg danych Rosstatu, swartość polskich inwestycji w Rosji wyniosła 543 mln USD, w tym 299 mln USD inwestycji bezpośrednich. W pierwszych trzech miesiącach br. do Rosji napłyną polski kapitał w wysokości 57,4 mln USD, z czego 17,6 mln stanowiły inwestycje bezpośrednie.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Struktura obrotów towarowych z Rosją w latach 2009 – 2012              %%

Grupy CN

 Eksport

 Import

2012

2011

2010

2012

2011

2010

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.

Wyroby przemysłu elektromaszynowego

40,8

40,9

34,2

1,5

1,8

0,9

2.

Wyroby przemysłu chemicznego

18,5

19,5

22,2

4,2

3,6

3,5

3.

Artykuły rolno - spożywcze

13,7

13,1

15,0

0,3

0,3

0,3

4.

Wyroby metalurgiczne

8,6

8,6

9,5

2,5

2,8

2,8

5.

Wyroby przemysłu drzewno-papierniczego

4,5

7,5

8,4

0,5

0,7

0,9

6.

Wyroby przemysłu lekkiego

4,6

4,4

4,4

0

0,1

0,1

7.

Wyroby ceramiczne

1,9

2,0

2,0

0,1

0,1

0,1

8.

Produkty mineralne

1,8

0,7

1,1

74,1

73,5

73,0

9.

Skóry

0,1

0,1

0,1

0

0

0

wg danych GUS

Print Friendly, PDF & Email