Białoruski Park Wysokich Technologii już ponad 10 lat oferuje bardzo atrakcyjne warunki dla biznesu z branży IT.

W celu stworzenia korzystnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie IT w 2005 roku w Republice Białorusi został utworzony Park Wysokich Technologii, który z powodzeniem funkcjonuje już od ponad 10 lat.Jedną z zalet Białoruskiego Parku Wysokich Technologii (Zwanym dalej – „PWT”) jest to, że jego rezydentom przysługują znaczące ulgi podatkowe. Rezydenci PWT są zwolnieni z opłat podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT oraz ceł. Są oni również zwolnieni z opłat podatku od rajów podatkowych. Dochody osób fizycznych, otrzymane od rezydentów PWT podlegają opodatkowaniu ulgową stawką podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9%. Oprócz tego, rezydenci Parku Wysokich Technologii na bardzo atrakcyjnych warunkach dokonują płatności obowiązkowych składek ubezpieczeniowych (na ubezpieczenie społeczne itd.).

Dla inwestorów zagranicznych, prowadzących działalność na terytorium Republiki Białorusi przez spółkę-córkę rezydenta PWT również przewidziano ulgi podatkowe. Tak więc, jeżeli źródłem dywidend, należności licencyjnych, wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów jest rezydentura PWT, stawka podatku u źródła stanowi 5%.

Atrakcyjność PWT wyrażona jest nie tylko w ulgach podatkowych, lecz opiera się również na kompetencjach i innowacyjnym podejściu wysoce wykwalifikowanych białoruskich specjalistów z branży IT, posiadających rozległą wiedzę w dziedzinie matematyki, techniki, fizyki i innych nauk.
W odróżnieniu od większości europejskich i azjatyckich podobnie funkcjonujących parków, reżim prawny białoruskiego wirtualnego parku - PWT działa na całym terytorium Republiki Białorusi. Wnioskodawca może zostać zarejestrowany jako rezydent PWT oraz korzystać z wszystkich zalet niezależnie od tego, w jakim mieście na terytorium Białorusi zlokalizowana jest jego siedziba. Na rzecz PWT została również przekazana działka w Mińsku, gdzie dziś znajdują się strefy: naukowo-przemysłowa i mieszkalna.
Rezydentami PWT mogą zostać zarejestrowane osoby prawne oraz przedsiębiorcy indywidualni Republiki Białorusi wyłącznie na podstawie odpowiedniego kompletu złożonych dokumentów, które planują prowadzić działalność w zakresie wysokich technologii.

Na dzień dzisiejszy rezydentami PWT są 152 podmioty gospodarzcze, które zatrudniają 22 tyś. pracowników. Rezydenci Parku zajmują się opracowywaniem oprogramowania i świadczeniem usług IT na rzecz klientów z więcej niż 55-ciu krajów. Do grona rezydentów należą duże biura projektowe takich podmiotów jak EPAM Systems, Viber Media, Wargaming.net, IBA Group, Ericpol, Itransition i wiele innych.
Suma przychodów podmiotów będących rezydentami PWT za 2015 rok wyniosła około 800 milionów dolarów, co stanowi około 30% salda handlu zagranicznego w sektorze usług w bilansie płatniczym Republiki Białoruś. Tempo wzrostu przychodów – około 150% rocznie, a eksport podmiotów będących rezydentami PWT wynosi ponad 90%.

Autor:
ALIAKSEI ALISEVICH,
Prawnik Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy
kontakt: aalisevich@chwp.pl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.