Inwestycje na Ukrainie – Aktualności

W tym roku jeszcze łatwiej będzie prowadzić biznes na Ukrainie

W projekcie „Strategii rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na Ukrainie w okresie do 2020 roku” priorytetem państwowej polityki w sferze gospodarki kraju Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy wyznaczyło tworzenie warunków sprzyjających otwarciu, prowadzeniu i wzrostu biznesu, oraz zwiększeniu potencjału przedsiębiorców działających na rynku ukraińskim. Ukraiński rząd nieustannie wychodzi do parlamentarzystów z propozycjami o wdrożenie…
Czytaj więcej

Ukraina otwarta na unijne towary

Nie jest sekretem, że unijni, w tym polscy, producenci potrzebują nowych rynków zbycia swojej produkcji. Ukraina, obejmująca więcej niż 40 milionów konsumentów, zawsze była jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków ze względu na swoje korzystne położenie geograficzne, w szczególności dla najbliższego sąsiada – Polski. Od 2016 roku stopień atrakcyjności został bardzo wzmocniony, dzięki zmianom ustawodawstwa, które…
Czytaj więcej

Raport Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy : Możliwości inwestycyjne w sektorze transportu na Ukrainie

Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy przygotowało raport dotyczący możliwości inwestycyjnych w sektorze transportu na Ukrainie. Wynika z niego, iż Ukraina posiada duży potencjał w tym obszarze. Dobrze zaprojektowane inwestycje infrastrukturalne nie bez znaczenia są dla prawidłowego i dynamicznego rozwoju gospodarczego kraju. Mają wpływ pośredni i bezpośredni na krajową i międzynarodową wymianę handlową, wydajność energetyczną, produkcję czy zdrowie…
Czytaj więcej

Usługi telekomunikacyjne w technologii 4G mogą zjawić się w Ukrainie już w 2017 r.

Narodowa Komisja Ukrainy ds. Łączności i Informatyzacji planuje przystąpić do wydawania licencji na usługi telefonii komórkowej w technologii 4G w 2017 r. Zgodnie z zapowiedzią szefa Komisji O. Żywotowskiego podczas konferencji Ukrainian Telecoms Forum 2015, karta drogowa wprowadzenia usługi na rynek zostanie zaprezentowana w najbliższym czasie. Pierwszym krokiem ma być inwentaryzacja obecnych częstotliwości radiowych. Według…
Czytaj więcej

Ukraina na światowym rynku stali

Światowe Stowarzyszenie Producentów Stali (World Steel Association) opublikowało ranking największych producentów stali na świecie za Kwiecień 2015 r. Zgodnie z rankingiem w/w stowarzyszenia, pod względem wielkości wyprodukowanych w kwietniu 2015 r. wyrobów hutniczych Ukraina zajęła 11. miejsce na świecie z produkcją stali na poziomie 1 mln 928 tys. ton (spadek o 24,9% w porównaniu z…
Czytaj więcej

O zamówieniach publicznych na Ukrainie

Fundusz Mienia Państwowego Ukrainy opublikował najnowszy numer „Wiadomości prywatyzacyjnych”, biuletynu informacyjnego zawierającego ogłoszenia o prowadzonej aktualnie sprzedaży majątku państwowego Ukrainy. Biuletyn ten dostępny jest także na stronie Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy, w zakładce „Oficjalne publikacje”. Kompleksową informację na temat majątku państwowego wystawionego na sprzedaż na Ukrainie wraz ze szczegółowym opisem danego obiektu i z możliwością…
Czytaj więcej

Prywatyzacja „Ukraińskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”

Gabinet Ministrów Ukrainy poparł propozycję Ministerstwa Finansów Ukrainy w sprawie prywatyzacji spółki akcyjnej „Ukraiński Bank Odbudowy i Rozwoju” (UBOR). Zgodnie z przedstawioną przez Ministerstwo Finansów Ukrainy informacja w tej sprawie, spółka akcyjna „Ukraiński Bank Odbudowy i Rozwoju” włączona została do obiektów podlegających prywatyzacji w roku 2015. Podstawowe informacje o banku: - 99,9945% udziałów państwa; -…
Czytaj więcej

Nowe wzory znaków akcyzowych na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe na Ukrainie

W gazecie rządowej „Uriadowyj Kurier” opublikowano rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy w sprawie wprowadzenia do obrotu nowych wzorów banderoli akcyzowych zamieszczanych na opakowaniach napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Nowe znaki akcyzowe stosowane powinny być od 1 lipca 2015 r. Szersze informacje na temat aktualnie obowiązujących na Ukrainie stawek podatku akcyzowego znajduja się TUTAJ  
Czytaj więcej

Problem ze zwrotem podatku VAT na Ukrainie

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy na Ukrainie znacznie pogorszyła się sytuacja ze zwrotem podatku od towarów i usług (VAT) nadpłaconego przez przedsiębiorstwa eksportujące swoje towary za granicę. Największe problemy związane z nieterminowym zwrotem podatku VAT są w branżach hutniczej i chemicznej, które są najważniejszymi eksporterami ukraińskich produktów. Według stanu na 1 kwietnia 2015 r. zadłużenie…
Czytaj więcej

Parlament Europejski – pomoc dla Ukrainy

1,8 mld euro - tyle wyniesie unijna pomoc dla Ukrainy. Zgodził się ją przyznać Parlament Europejski. Pierwsza rata z nowego programu wsparcia ma trafić na Ukrainę już w maju. Pomoc w formie średnioterminowych pożyczek z budżetu unijnego (na który składają się wszyscy obywatele UE, w tym Polacy) będzie wypłacana w 2015 i 2016 r. w…
Czytaj więcej