Działania na rzecz rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej

Minister Gospodarki obejmuje częściowym dofinansowaniem niektóre przedsięwzięcia promocyjne o charakterze proeksportowym m.in. wspierające udział polskich firm w targach, wystawach i misjach gospodarczych. Ukraina jest beneficjentem programów branżowych w zakresie budownictwa, przemysłu meblarskiego, kosmetyków, przemysłu obronnego i specjalności spożywczych (bliższe informacje dostępne są na stronie: www.trade.gov.pl; zakładka Instrumenty wsparcia eksportu).  Przedsięwzięcia wspierające polski eksport i inwestycje są również  realizowane  przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Kijowie.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.