O zamówieniach publicznych na Ukrainie

Fundusz Mienia Państwowego Ukrainy opublikował najnowszy numer „Wiadomości prywatyzacyjnych”, biuletynu informacyjnego zawierającego ogłoszenia o prowadzonej aktualnie sprzedaży majątku państwowego Ukrainy. Biuletyn ten dostępny jest także na stronie Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy, w zakładce „Oficjalne publikacje”. Kompleksową informację na temat majątku państwowego wystawionego na sprzedaż na Ukrainie wraz ze szczegółowym opisem danego obiektu i z możliwością selekcji lokalizacji znaleźć można na stronie internetowej Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy, w zakładce „Prywatyzacja" (ukr.: „Приватизація”).

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w języku angielskim znaleźć można na państwowym „Portalu Zamówień Publicznych". (http://www.tender.me.gov.ua).

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.