Problem ze zwrotem podatku VAT na Ukrainie

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy na Ukrainie znacznie pogorszyła się sytuacja ze zwrotem podatku od towarów i usług (VAT) nadpłaconego przez przedsiębiorstwa eksportujące swoje towary za granicę. Największe problemy związane z nieterminowym zwrotem podatku VAT są w branżach hutniczej i chemicznej, które są najważniejszymi eksporterami ukraińskich produktów. Według stanu na 1 kwietnia 2015 r. zadłużenie państwa z tytułu zwrotu podatku VAT wobec zakładów hutniczych wyniosło 5,6 mld UAH(1 mld zł), a związany z tym deficyt środków obrotowych przedsiębiorstw wyniósł niemalże 10 mld UAH.( 1,8 mld zł).

W kwietniu 2015 r. przedsiębiorstwom ukraińskim zwrócono o 50% więcej podatku VAT w porównaniu z marcem 2015 r., w tym o 19% - 1,28 mld UAH więcej zwrócono przedsiębiorstwom górniczo-hutniczym. Jednak jeżeli porównać wskaźniki z kwietnia 2015 r. ze wskaźnikami z tego samego miesiąca roku poprzedniego, to jest tendencja do znacznego zmniejszenia poziomu zwrotu podatku VAT przedsiębiorstwom hutniczym z 63,4% do 28,9% łącznej kwoty zwróconego przedsiębiorstwom z budżetu państwa podatku.

Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.