Prywatyzacja „Ukraińskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”

Gabinet Ministrów Ukrainy poparł propozycję Ministerstwa Finansów Ukrainy w sprawie prywatyzacji spółki akcyjnej „Ukraiński Bank Odbudowy i Rozwoju” (UBOR).

Zgodnie z przedstawioną przez Ministerstwo Finansów Ukrainy informacja w tej sprawie, spółka akcyjna „Ukraiński Bank Odbudowy i Rozwoju” włączona została do obiektów podlegających prywatyzacji w roku 2015. Podstawowe informacje o banku:

- 99,9945% udziałów państwa;

- 116. miejsce pod względem wielkości aktywów; - liczba oddziałów banku: nie posiada;

- ilość pracowników: 33 osoby;

- bank założony został w roku 2003;

- bank posiada pozwolenie Narodowego Banku Ukrainy na dokonywanie poszczególnych transakcji walutowych oraz transakcji w zakresie obrotu papierami wartościowymi;

- bank posiada trzy licencje Państwowej Komisji Ukrainy ds. Papierów Wartościowych i Rynku Giełdowego (działalność brokerska i dealerska).

Źródło: Ministerstwo Finansów Ukrainy

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.