Raport Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy : Możliwości inwestycyjne w sektorze transportu na Ukrainie

Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy przygotowało raport dotyczący możliwości inwestycyjnych w sektorze transportu na Ukrainie. Wynika z niego, iż Ukraina posiada duży potencjał w tym obszarze. Dobrze zaprojektowane inwestycje infrastrukturalne nie bez znaczenia są dla prawidłowego i dynamicznego rozwoju gospodarczego kraju. Mają wpływ pośredni i bezpośredni na krajową i międzynarodową wymianę handlową, wydajność energetyczną, produkcję czy zdrowie publiczne. W 2014 r. poziom inwestycji w Ukrainie w infrastrukturę wyprzedził chodźmy takie kraje jak Hiszpanię czy Turcję. A w niektórych obszarach infrastruktury, jak np. budowa dróg kolejowych Ukraina zrealizowała inwestycje wyprzedzające te, realizowane w Polsce.

Pełna wersja raportu w wersji angielskiej : tutaj

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.