Do Kazachstanu bez wizy

Podróże do Kazachstanu od 1 stycznia będą łatwiejsze niż kiedykolwiek. Zgodnie z decyzją kazachskiego rządu, obywatele Polski mogą podróżować po kraju bez wizy – jedynie na podstawie paszportu, jeśli pobyt nie przekracza 30 dni od momentu przekroczenia granicy. Kolejnym ułatwieniem będzie bezpośrednie połączenie między Warszawą a Astaną, które LOT zamierza uruchomić już maju. Zmiany w wizach dotyczą 45 krajów, w tym Polski. Do tej pory, aby wyjechać do Kazachstanu należało ubiegać się o wizę i załatwić szereg formalności. Obecnie, na wyjazd zaplanowany do 30 dni potrzebny jest tylko paszport.

Zmiany w przepisach wizowych to wielki krok w zacieśnianiu relacji między Polską i Kazachstanem. To szansa nie tylko dla polskich przedsiębiorców, którzy planują rozwój swojego biznesu w Kazachstanie, ale również dla turystów. Warto pamiętać, że ruch bezwizowy to dopiero pierwszy krok. Już w maju oba kraje połączy bezpośrednie połączenie lotnicze.

Przyjęcie nowych zasad ma na celu poprawę i uproszczenie istniejących procedur wydawania wiz z uwzględnieniem aktualnych międzynarodowych realiów w dziedzinie polityki migracyjnej i wizowej oraz zmian w ustawodawstwie Kazachstanu.

Kazachstan dążył do stworzenia prostych, jasnych, nowoczesnych i komfortowych zasad w oparciu o interesy swoich obywateli aktywnie współpracujących z partnerami zagranicznymi, a także obywateli innych państw, którzy są zainteresowani Kazachstanem. Na pewno ten krok otworzy dodatkowe możliwości dla biznesu, do nawiązania współpracy ze światem zewnętrznym i ułatwi kontakty obywateli Kazachstanu z zagranicznymi partnerami.

Za jedną z najważniejszych nowo wprowadzonych zasad Szef Resortu Spraw Zagranicznych wymienił przekazanie uprawnień wyrobienia zaproszeń od firm i osób prywatnych na wjazd cudzoziemców do Kazachstanu do zakresu kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Kazachstanu. Działanie to znacznie ułatwi proces wyrabiania zaproszeń, ponieważ będzie on prowadzony nie tylko w Astanie i Ałmaty, ale także we wszystkich ośrodkach regionalnych.

Nowe zasady są kluczowym składnikiem pakietu środków skierowanych na utworzenie wygodnego, przejrzystego i przyjaznego systemu wizowego dla cudzoziemców, byłych rodaków, etnicznych Kazachów oraz poprawy klimatu inwestycyjnego w kraju, którego celem jest przyciąganie zagranicznych inwestycji, odwiedzenia Kazachstanu przez osoby prywatne i powiązane z biznesem.

Źródło: Informacja prasowa Ambasady Kazachstanu w Polsce

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.