Polsko – Kazachstański Informator Gospodarczy

Według wstępnych danych za 2014 r. dwustronne obroty między Polską, a Kazachstanem wzrosły prawie dwukrotnie i osiągnęły poziom blisko 2,3 mld USD. Ponad 1500 polskich firm jest niezmiennie zaangażowanych w realizację transakcji eksportowo - importowych z Kazachstanem. Na tamtejszym rynku działa już ok. 160 podmiotów z kapitałem polskim, a polskie inwestycje są szczególnie widoczne w takich obszarach jak sektor farmaceutyczny, wydobywczy, transportowy czy budowlany. Tak dynamiczny rozwój jest możliwy dzięki polityce władz Kazachstanu – która znalazła odzwierciedlenie m.in. w orędziu Prezydenta Kazachstanu, pana Nursułtana Nazarbajewa „Droga w przyszłość”. Polska ze swojej strony natomiast może zaoferować potencjalnym inwestorom kazachstańskim korzystne i stabilne warunki prowadzenia działalności, m.in. w ramach istniejących w naszym kraju specjalnych stref ekonomicznych lub zapewnienia finansowania projektów tych firm poprzez np. Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Również Kancelaria Chałas i Wspólnicy od lat mocno zaangażowana jest w rozwój wymiany gospodarczej pomiędzy obydwoma krajami. Posiadając własne biuro w Ałmaty, Kancelaria doradza prawnie firmom z sektorów m.in.: wydobywczego, spożywczego, budowlanego czy energetycznego.

 

   

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.