Przystąpienia Kazachstanu do WTO daje nowe możliwości dla zagranicznych firm.

27 lipca Prezydent Nursułtan Nazarbajev podpisał  w Genewie protokół w sprawie przystąpienia Kazachstanu do Światowej Organizacji Handlu. Członkostwo Kazachstanu w tej, znaczącej światowej organizacji przyczyni się do zwiększenia szans zagranicznych firm w konkurowaniu z krajowymi kontrahentami, dostawcami. Zagraniczni przedsiębiorcy będą mieli m.in. możliwość  uczestniczenia w ważnych przetargach w obszarze zamówień publicznych. Zamówienia publiczne bowiem w ramach WTO regulują się ponadnarodową „Umową o zamówieniach publicznych”. Od momentu przystąpienia do WTO Kazachstan w ciągu 2 lat będzie musiał w tym obszarze dostosować się do przepisów panujących w organizacji, co wiązało się będzie ze zmianą 14 przepisów m.in. regulujących ulgi dla miejscowych dostawców.  Zmiany, które czekają Kazachstan w najbliższych latach w dużej mierze przyczynią się do stworzenia bardziej konkurencyjnego rynku – bardziej przyjaznego dla inwestycji zagranicznych.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.