Dane za I kw. 2014 r. dotyczące obrotów handlowych Polski z Rosją

Zgodnie z danymi GUS w I kwartale 2014 r. polski eksport do Rosji wyniósł ok. 2.662,0 mln USD (95,2%), zaś polski import z Rosji ok. 6.460,3 mln USD (96,4%). Ujemne dla Polski saldo ukształtowało się na poziomie ok. - 4,1 mld USD -  o ok. 120 mln USD korzystniejszym, aniżeli w analogicznym okresie 2013 r.
Spowolnienie w polskim eksporcie do Rosji jest skutkiem tendencji spadkowych w rosyjskiej gospodarce, pogłębionych w 2014 r. przez sytuację w relacjach rosyjsko-ukraińskich,  mających wyraz w znaczącej dewaluacji rubla w I kwartale 2014 r.,  co przełożyło się na spadek konkurencyjności towarów importowanych. Ujemny wpływ na rozwój polskiego eksportu do Rosji w 2014 r. wywierają również  ograniczenia nakładane przez ten kraj na import produktów rolnych z krajów UE, w tym z Polski .

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.