Lawinowy odpływ kapitału prywatnego z Rosji wpędzi kraj w recesję?

Odpływ kapitału prywatnego netto z Rosji od początku tego roku sięgnął 50 miliardów dolarów, czyli aż 2,5 procent Produktu Krajowego Brutto. Jeśli tempo utrzyma się, to przez cały pierwszy kwartał z Rosji może wypłynąć 70 miliardów dolarów (3,2 proc. PKB), co może Rosję wpędzić w recesję - ocenia Capital Economics.

W całym 2013 r. odpływ prywatnego kapitału netto z Rosji wyniósł 63 miliardów dolarów.

Pełna skala ucieczki kapitału będzie znana w kwietniu, gdy w Rosji opublikowane zostaną dane o bilansie płatniczym za I kw. 2014 r. Think tank zauważa, iż odpływ byłby większy, gdyby nie to, że do Rosji wróciły aktywa rosyjskich biznesmenów i inne osoby prywatne obawiające się zachodnich sankcji. Capital Economics ocenił skalę ucieczki kapitału z Rosji w oparciu o rachunek obrotów bieżących w zestawieniu z interwencją banku centralnego dlawsparcia kursu rubla.

Źródło: www.studiowschod.tvp.pl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.