Podsumowanie sytuacji na ukraińskim rynku sprzedaży bezpośredniej w 2014 roku

Ukraina

Zgodnie z  informacją Ukraińskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (UAPP) w roku 2014 wartość rynku sprzedaży bezpośredniej wyniosła 4 mld UAH (bez VAT). Znaczny wzrost wartości rynku na poziomie 4,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. odnotowano w IV kwartale 2014 r. Wśród ukraińskich regionów liderami pod względem ilości działających na ich obszarze podmiotów gospodarczych zaangażowanych w handel bezpośredni towarami zaliczono: Kijów, obwód dniepropietrowski, obwód doniecki, obwód odesski oraz charkowski. Największy wzrost wartości sprzedaży towarów odnotowano w przypadku obwodu zakarpackiego (ponad 27% wzrost), iwano-frankowskiego (prawie 14% wzrost), odesskiego i lwowskiego (wzrost o ponad 13% w każdym z regionów), wołyńskim i chersońskim (wzrost około 10% w każdym z regionów). Ilość dystrybutorów zaangażowanych w bezpośredni handel towarami w Ukrainie wynosi około 1 mln osób. Według danych stowarzyszenia, w roku ubiegłym ilość mężczyzn wśród przedstawicieli handlowych wzrosła z 13% do 15%. Średni wiek handlowca wynosi 46-48 lat. W roku 2014 średni poziom wynagrodzenia przedstawiciela handlowego  wyniósł 6 tys. UAH za I kwartał (ok. 1067 PLN) . Większość z nich pracuje niepełne 8 godzin dziennie (jest to forma pracy dodatkowej).

Źródło: Uriadowyj Kurier

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.