Sytuacja gospodarcza Rosji – przegląd najważniejszych informacji

rosja

Bank Rosji obniżył kluczową stawkę, mimo rosnącej inflacji

•    Rada dyrektorów Banku Rosji 30 stycznia 2015 roku obniżyła kluczową stawkę z 17,00%  do 15,00% rocznie, biorąc pod uwagę zmianę balansu ryzyko przyspieszenia wzrostu cen konsumpcyjnych i chłodzenia gospodarki.
•    Od początku 2015 roku rubel amortyzowano o 20% w stosunku do dolara USA – to jest najsilniejszy spadek za ostatni 16 lat.
•    Agencja Moody's (Moody's Investors Service, spółka która zapewnia ratingi kredytowe i badania dotyczące instrumentów dłużnych i papierów wartościowych)  ze względu na kluczową stopę w 15% ocenił straty rosyjskich banków w 2015 roku w wysokości 1 bln. rubli.
•    Od początku 2015 roku inflacja wyniosła 2,1%.

Handel zagraniczny

•    Obroty handlu zagranicznego Rosji w ciągu 11 miesięcy 2014 roku wyniosły $722,8 mld euro, czyli spadły o 5,2% w styczniu-listopadzie 2013 roku.
•    Saldo bilansu handlowego pozytywne w wysokości $195,9 mld.
•    Wzrost obrotu handlowego Rosji z Chinami na 1,5%.
•    Wielkość eksportu z Kazachstanu do Rosji w 2014 roku w porównaniu z analogicznym okresem w 2013 roku spadła na 8,6 %.Import do Kazachstanu z Rosji zmniejszył się o 22,9%.
•    Organizacje międzynarodowe pogorszyły prognozy dla Rosji.
•    Międzynarodowy fundusz walutowy obniżył prognozę spadku PKB Rosji w 2015 roku do "-2,9%".
•    Bank światowy w styczniu pogorszył prognozę tempa wzrostu gospodarki Rosji: w 2015 roku do "-3%", a w 2016 roku – do "-1%".

Główne wnioski

•    Zmniejszenie stopy do 15% wzmocni presję na rubla. Biorąc pod uwagę, że 25-30% produktów spożywczych, które są zawarte w CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ) w Rosji, są z importu, przy osłabieniu rubla indeks może wzrosnąć, co zwiększy oczekiwania inflacyjne.
•    Przyczyną spadku obrotów handlu zagranicznego z Rosji krajami dalekiego i bliskiego sąsiedztwa jest pogorszenie zewnętrznych warunków handlu. Na tym tle wzrósł handel między Rosją i Chinami w 2014 roku.

Źródło informacji : Instytut badań ekonomicznych w Kazachstanie.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.