Prawo Białoruskie

Nowy Kodeks celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej zostanie sporządzony w październiku.

Nowy Kodeks celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej musi zostać przygotowany w październiku bieżącego roku. Takie zadanie zostało postawione podczas Euroazjatyckiej międzyrządowej Rady. Chodzi o uzgodnienia wewnętrzne w państwach oraz przekazanie dokumentu do omówienia do Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej. O tym podczas wywiadu na żywo w TV transmisji „TVoje Siegodnia” mówił zastępca Prezesa Państwowego Komitetu celnego Białorusi Siergej Połudień.…
Czytaj więcej

Polacy mogą zdobyć informację o swoich krewnych i przodkach na Białorusi

Obecnie Polacy mogą bez większych przeszkód pozyskiwać informację o swoich krewnych i przodkach, którzy kiedyś zamieszkiwali na terytorium Białorusi. W archiwach Białorusi przechowuje się dużą ilość dokumentów, które mogą być  interesujące i wykorzystywane w badaniach genealogicznych. Zachowane dokumenty dotyczą okresu od końca XVIII do początku XX wieku.  W zależności od terytorium ich pochodzenia niektóre z…
Czytaj więcej

Skutki prawne dla spółek założonych na Białorusi po denominacji w 2016 roku

Z dniem 1 lipca 2016 roku białoruski rubel straci cztery zera. Denominacja jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać, będzie miała wpływ nie tylko na ceny w sklepach, lecz niesie ona za sobą o wiele bardziej poważniejsze skutki dla biznesu. Miedzy innymi denominacja wpłynie również na kapitały zakładowe (ros. Уставной фонд) białoruskich spółek, oraz…
Czytaj więcej

W Białorusi będzie przeprowadzona denominacja

Od 1 lipca 2016 roku w Republice Białorusi będzie przeprowadzana denominacja. Od tego też dnia, do 31 grudnia 2016 roku, przeprowadzona zostanie wymiana obiegowych znaków pieniężnych Republiki Białoruskiej według proporcji 10 000 rubli białoruskich w znakach pieniężnych ”starego” wzoru (z 2000 roku) w postaci banknotów do 1 rubla białoruskiego, w znakach pieniężnych ”nowego” wzoru (z…
Czytaj więcej

Zmiany przepisów regulujących kwestie funkcjonowania spółek gospodarczych na Białorusi

Weszły w życie istotne zmiany przepisów prawnych regulujących kwestie związane z funkcjonowaniem spółek gospodarczych na Białorusi. Znaczącym modyfikacjom poddane zostało ustawodawstwo Republiki Białorusi, w zakresie regulującym proces zakładania, reorganizacji, likwidacji, a także zarządzania działalnością spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz spółek z dodatkową odpowiedzialnością. Przedmiotowe zmiany, które weszły w życie w dniu 26 stycznia…
Czytaj więcej

Zmiany w białoruskim prawie inwestycyjnym

  12 listopada 2015 roku została przyjęta nowelizacja Dekretu Prezydenta Republiki Białorusi nr 10 z dnia 06 sierpnia 2009 roku „O stworzeniu dodatkowych warunków dla działalności inwestycyjnej w Republice Białorusi”. Wchodzi ona w życie 15 maja 2016 r. Znowelizowana wersja Dekretu nie przewiduje nowych istotnych korzyści i preferencyjnych warunków dla inwestorów. Ważne jest jednak to, że Dekret…
Czytaj więcej

Koniec zakazu przedpłaty dla przedsiębiorstw białoruskich

Polskie przedsiębiorstwa, wybierając warunki płatności podczas negocjacji umów eksportowych z kontrahentami nie są już związane ograniczeniami dotyczącymi zakazu przedpłaty dla przedsiębiorstw białoruskich. 12 maja br. Bank Narodowy Republiki Białorusi. zniósł ograniczenia dotyczące prowadzenia przez osoby prawne, będące rezydentami Białorusi płatności zaliczkowych w ramach importu towarów. Decyzja znajduje się w Uchwale Banku Narodowego nr 277 z…
Czytaj więcej

Zmiany do Kodeksu podatkowego zostały przyjęte podczas pierwszego czytania

11 grudnia br. został przyjęty projekt ustawy o prowadzeniu zmian i uzupełnień do Kodeksu podatkowego Białorusi. Projekt ustawy przewiduje zwiększenie stawki podatku dochodowego z 12% do 13%. Pozyskane w ten sposób fundusze będą przeznaczone na wsparcie rodzin z dziećmi, podkreślił minister finansów Vladimir Amarin, podczas wprowadzania projektu ustawy przed Izbą Reprezentantów. Projekt ustawy przewiduje również…
Czytaj więcej

Rosja, Białoruś, Kazachstan: wspólne przepisy w zakresie własności intelektualnej

Euroazjatycka Komisja Gospodarcza finalizuje opracowanie podstaw prawnych niezbędnych dla funkcjonowania jednolitego rejestru celnego obiektów własności intelektualnej. Chodzi o projekty: Umowy w sprawie znaków towarowych, znaków usługowych i nazw miejsc pochodzenia towarów na terytorium państw członkowskich Unii Celnej i Jedynej Przestrzeni Gospodarczej, Umowy w sprawie koordynacji działań na rzecz ochrony praw własności intelektualnej, Porozumienia w sprawie…
Czytaj więcej

Białoruś: zmniejszenie wysokości stopy refinansowania

Wysokość stopy refinansowania Narodowego Banku Republiki Białorusi na dzień 16 kwietnia br. wyniosła 22,5 % w skali roku, czyli została ona obniżona o 1 punkt procentowy. Odpowiednia decyzja jest zawarta w Uchwale Zarządu Narodowego Banku Republiki Białorusi z dnia 4 kwietnia 2014 r. nr 217. Od wysokości stopy refinansowania zależy m.in. dostępność kredytów bankowych. Ponadto jest ona…
Czytaj więcej