Nowy Kodeks celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej zostanie sporządzony w październiku.

Nowy Kodeks celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej musi zostać przygotowany w październiku bieżącego roku. Takie zadanie zostało postawione podczas Euroazjatyckiej międzyrządowej Rady. Chodzi o uzgodnienia wewnętrzne w państwach oraz przekazanie dokumentu do omówienia do Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej. O tym podczas wywiadu na żywo w TV transmisji „TVoje Siegodnia” mówił zastępca Prezesa Państwowego Komitetu celnego Białorusi Siergej Połudień.
Na ostatnim posiedzeniu Euroazjatyckiej międzyrządowej Rady jednym z najważniejszych zadań było sporządzenie nowego Kodeksu Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Opracowywanie odbywało się przy aktywnej współpracy ze stowarzyszeniami biznesowymi, w projektowaniu udział brały różne stowarzyszenia państw. Należy zaznaczyć, że wiele postanowień projektu nowego Kodeksu Celnego są oparte na Porozumieniu Światowej Organizacji Handlu w sprawie ułatwień w handlu. Około 90 % projektowanego dokumentu – stanowią zagadnienia celne. W nowym kodeksie znaczną rolę odgrywa szerokie zastosowanie elektronicznej formy deklaracji celnej. Oprócz tego, znaczne ułatwienia będą dotyczyły również upoważnionych operatorów gospodarczych. Już wprowadzony został taki instytut, ale ma on zostać bardziej rozbudowany – zaznaczył Siergej Połudień.
Według zastępcy prezesa Państwowego Komitetu Celnego Białorusi, wiele aspektów, które są określone w nowym Kodeksie celnym, będzie korzystne dla białoruskiego biznesu.
„Rozumiemy i zdajemy sobie sprawę, że konieczne jest obniżenie kosztów finansowych i czasochłonności – w celu zwiększenia obrotu towarami. Organy celne nie powinny stawiać temu przeszkód, a tylko pomagać. Na przykład, na dzień dzisiejszy odprawa celna przy imporcie towarów może być dokonywana w ciągu jednego dnia. Według nowego Kodeksu Celnego EaUG w odniesieniu do importu towarów odprawa celna ma zostać przeprowadzona i zakończona w ciągu 4 godzin.

Żrodło „Sowietskaja Belorussia” № 180 (25061), 20 września 2016 г.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.