Zmiany do Kodeksu podatkowego zostały przyjęte podczas pierwszego czytania

11 grudnia br. został przyjęty projekt ustawy o prowadzeniu zmian i uzupełnień do Kodeksu podatkowego Białorusi.

Projekt ustawy przewiduje zwiększenie stawki podatku dochodowego z 12% do 13%. Pozyskane w ten sposób fundusze będą przeznaczone na wsparcie rodzin z dziećmi, podkreślił minister finansów Vladimir Amarin, podczas wprowadzania projektu ustawy przed Izbą Reprezentantów.

Projekt ustawy przewiduje również wzrost stawek akcyzy dla wszystkich grup wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem paliw do pojazdów samochodowych i piwa. W szczególności wzrośnie o 6% akcyza na mocny alkohol, a na papierosy  o 15 - 30%. Jednocześnie proponuje się zmniejszenie stawki podatku akcyzowego na produkty ropopochodne średnio o 22% w porównaniu do 2014. Ponadto, planowane jest zwiększenie stawki podatku dochodowego dla banków i firm ubezpieczeniowych z 18% do 25%. W celu zwiększenia budżetu państwa zaproponowano także  wprowadzenie specjalnej opłaty za prawo do eksportu ropy naftowej produkowanej w Białorusi. Władimir Amarin zauważył, że projekt ustawy przewiduje uproszczenie administracji podatkowej i innych środków w celu uproszczenia stosowania przepisów podatkowych.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.