Procedura partycypacyjna w Kazachstanie.

Istotne zmiany w KPC

Z dniem 01.01.2016 roku wszedł w życie nowy Kodeks Postępowania Cywilnego (KPC). Biorąc pod uwagę fakt, że poprzednia wersja Kodeksu została przyjęta aż w 1999 roku, potrzeba uchwalenia nowego KPC spowodowana została poprzez obecne realia rynkowe.
Dynamicznie ewoluujący rynek oraz rozwój stosunków rynkowych, i związane z tym coraz częstsze występowanie sporów korporacyjnych i cel przyciągnięcia nowych inwestycji z zewnątrz, stanowiły podstawę do opracowania i uchwalenia Kodeksu. Nowy KPC opracowano i uchwalono w celu spełnienia „100 konkretnych kroków” dążących do udoskonalenia i uproszczenia procedury sądowej. Nowelizacja KPC ma za zadanie również zmniejszenie obłożenia sądów , oraz ustalenie priorytetowości rozstrzygania sporów na drodze pozasądowej przy zastosowaniu procedur pojednawczych. Nowy Kodeks wprowadził nową alternatywną metodę rozwiązywania sporów – procedurę partycypacyjną. Procedura partycypacyjna skierowana jest na alternatywne rozstrzygnięcie istniejącego sporu między stronami z udziałem adwokatów. Procedurę partycypacyjną można zastosować zarówno przed rozprawą sądową, w jej trakcie lub zamiast niej.

Sposoby i zalety stosowania procedury

Na każdym etapie postępowania sądowego strony mają prawo do złożenia wniosku o zastosowaniu procedury partycypacyjnej na potrzeby rozstrzygnięcia sporu i zrobić to mogą aż do momentu gdy sąd oddali się do pokoju narad. Procedura partycypacyjna jest przeprowadzana pomiędzy stronami bez udziału sędziego za pomocą adwokatów stron. Uregulowanie sporu, gdy jest on pozytywnie rozwiązany jest zatwierdzane umową o uregulowaniu sporu w trybie procedury partycypacyjnej. Po weryfikacji umowy i pod warunkiem braku wykrycia jakichkolwiek naruszeń sąd orzeka w sprawie zatwierdzenia umowy. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu, spór wraca do sądu w celu jego rozwiązania w trybie ogólnym.

Zaletą procedury partycypacyjnej jest równość stron na drodze rozwiązywania konfliktów, a rozstrzygnięcie sporu zależy przede wszystkim od ich oświadczeń woli.

Procedura partycypacyjna posiada niezaprzeczalne zalety:

- pozwala na rozstrzygnięcie sporu zarówno w trakcie procesu, jak i przed nim,
- w rozliczeniu sporu strony biorą aktywny udział i same decydują o czasie i miejscu spotkania,
- terminy rozpatrzenia sporu przy zastosowaniu procedury partycypacyjnej są dość krótkie, pozwalają zakończyć procedurę bez niepotrzebnego opóźnienia procesu sądowego w czasie w przypadku niepojednania stron,
- w przypadku rozstrzygnięcia sporu na drodze procedury partycypacyjnej opłata skarbowa za rozpatrzenie pozwu podlega zwrotowi,
- znacznie zmniejsza obciążenie sądu,
- w dużej mierze wyklucza stronniczość adwokatów, uczestników postępowania,

Takie metody rozwiązywania sporów sprzyjają jakościowemu i obiektywnemu rozpatrywaniu sporów, oszczędności czasu obywateli, jednocześnie minimalizując nacisk moralny i materialny podczas procesu sądowego.

Bezspornie wdrożenie procedury partycypacyjnej jest wielkim sukcesem adwokatury Republiki Kazachstanu. Zaletą jest również to, iż strony mogą liczyć na fachową pomoc licencjonowanego prawnika. Z drugiej strony zaś, w celu ochrony interesów stron, ustawodawca ograniczył możliwość uczestnictwa w procedurze patrycypacyjnej zwykłych prawników. Taki zakaz wynikający z Kodeksu ogranicza prawo strony co do wyboru swojego przedstawiciela, przy czym Kodeks nie ogranicza uczestnictwa przedstawiciela strony w postępowaniu sądowym i innych procedurach pojednawczych, jedyny wymóg stanowi obowiazek ukończenia przez przedstawiciela wyższej szkoły prawniczej.

Z praktycznego punktu widzenia, większość dużych firm w Kazachstanie zatrudnia własnych prawników, lub korzysta z outsourcingu pracowniczego. Prawnicy zaangażowani przez firmę posiadają wszystkie dane dotyczące sporu i dość często prowadzą sprawy lepiej niż adwokaci. Jednakże w momencie gdy zaistnieje potrzeba przeprowadzenia procedury partycypacyjnej i strona będzie zmuszona by zaangażować adwokata, będzie to równoznaczne z koniecznością wprowadzenia nowego przedstawiciela w posiadane informacje, poniesieniem przez firmę dodatkowych kosztów, i pełną zależnością od wybranego adwokata.

Z pewnością można stwierdzić jedno, procedury pojednawcze posiadają zarówno zalety jak i wady, jednakże są bardzo popularne w Kazachstanie i są naprawdę efektywnym środkiem pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

Autor: Aleksander Voronin, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy
kontakt: avoronin@chwp.pl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.