Prawo Rosyjskie

W FEDERACJI ROSYJSKIEJ ZMIENIA SIĘ TRYB UISZCZENIA SKŁADEK UBEZPIECZENIOWYCH

Składki na ubezpieczenie w Federacji Rosyjskiej odprowadzane są przez płatników składek dokonujących wypłat pensji i innych wynagrodzeń na rzecz osób fizycznych oddzielnie do każdego państwowego funduszu pozabudżetowego w postaci comiesięcznych obowiązkowych opłat naliczanych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, za który naliczana jest comiesięczna opłata. Do tej pory sposób ustalenia…
Czytaj więcej

Koniec z dopingiem w Rosji ?

Jest jeszcze za wcześnie aby mówić o uchwaleniu przez Dumę nowego prawa antydopingowego w Rosji. Jak wskazuje przegląd sportowy, cytując za PAP-em, projekt ustawy antydopingowej jak na razie jest jednym z początkowych etapów stanowienia systemu antydopingowego w Rosji i ma na celu wprowadzenie zmian do kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. W razie wejścia w życie ustawy…
Czytaj więcej

Reforma sądownictwa polubownego w Rosji – czy zostanie ujarzmiona działalność tzw. sądów „kieszonkowych”?

Od 1 września 2016 w Rosji obowiązują nowe uregulowania w zakresie sądownictwa polubownego. Zmiany dotyczą zarówno zasad postępowania arbitrażowego, jak i całej organizacji sądownictwa pozapaństwowego. Z systemu sądownictwa polubownego jako jednostki instytucjonalne zostały usunięte sądy polubowne. Pojęcie sąd polubowny jest obecnie jednoznaczne z pojęciem arbitra lub kolegium arbitrów. Zamiast poprzedniej instytucji stałych sądów polubownych wprowadzone…
Czytaj więcej

W Rosji w przeciągu około 1 miesiąca możliwe jest uzyskanie orzeczenia sądu arbitrażowego

Od 1 czerwca 2016 roku w Federacji Rosyjskiej weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania arbitrażowego, w której pojawiło się nowe odrębne postępowanie w postępowaniu arbitrażowym – jakim jest postępowanie nakazowe. Z wprowadzeniem ww. zmian zaistniała możliwość uzyskania nakazu sądowego w ciągu około 1 miesiąca od momentu złożenia wniosku do sądu do momentu wejścia w życie…
Czytaj więcej

Rosyjski Rząd zmniejszył wykaz towarów zakazanych do importu.

27 maja 2016 Rząd Federacji Rosyjskiej poprzez wydane rozporządzenie osłabił embargo spożywcze. W ten sposób, został dozwolony import następujących produktów na terytorium Rosji : zamrożonego mięsa z bydła, świeżego, schłodzonego lub mrożonego mięsa i podrobów jadalnych z drobiu, warzyw (suszonych, całych, ciętych na kawałki, w plasterkach, kruszonych lub w proszku, ale w dalszym ciągu nieprzetworzonych)…
Czytaj więcej

Nadużywanie uprawnień przez Dyrektorów Generalnych Spółek w Rosji.

Coraz częściej zagraniczni wspólnicy i akcjonariusze rosyjskich spółek gospodarczych przychylają się do opinii prawników, którzy nie rekomendują korzystania z szablonów statutów. Postanowienia tych szablonów powielają głównie przepisy prawne, które nie zapewniają w pełni ochrony interesów wspólnika (akcjonariusza) spółki gospodarczej. Z tego powodu, zagraniczni wspólnicy (akcjonariusze) modyfikują statuty swoich spółek. Wprowadzają do nich odpowiednie zapisy albo…
Czytaj więcej

Obowiązek przerejestrowania się podmiotów prawnych działających na terytorium Federacji Rosyjskiej

Wszystkie filie i przedstawicielstwa zagranicznych podmiotów prawnych zobowiązane są do dnia 01.04.2015 do przerejestrowania się w Międzyrejonowej Inspekcji Federalnej Służby Podatkowej №  47 w Moskwie. Od dnia 1 stycznia 2015 r. postanowieniem Rządu Federacji Rosyjskiej z 16 grudnia 2014 r. № 1372 „O wniesieniu zmian w ustawie o Federalnej Służbie Podatkowej i uznaniu za utraciwsze…
Czytaj więcej

Zmiany procedur wszczęcia postępowania karnego w sprawie przestępstw podatkowych

W dniu 22 października b.r. zmieniły się procedury wszczęcia postępowania karnego w sprawie przestępstw podatkowych. Teraz powodami wszczęcia takich spraw mogą służyć: zawiadomienie o przestępstwie, dobrowolne poddanie, zawiadomienie o przygotowywanym przestępstwie (art. 1 ust. 1 Kodeksu postępowania karnego Federacji Rosyjskiej). Śledczy, otrzymawszy z organu dochodzenia zawiadomienie o popełnieniu przestępstwie, jest zobligowany przekazać wszystkie dokumenty do…
Czytaj więcej

Nowe przepisy dotyczące publikacji internetowych

    Z dniem 1 sierpnia 2014 r. weszło w życie w Rosji nowe prawo dotyczące publikacji internetowych, nakładające dodatkowe ograniczenia na użytkowników mediów społecznościowych. Chodzi o nowelizację ustawy federalnej o informacji, technologiach informatycznych i ochronie informacji  27 czerwca 2006 r.   Zgodnie z nowymi przepisami blogerzy, mający dziennie ponad 3 tys. czytelników, muszą zarejestrować się u…
Czytaj więcej

Rosja, Białoruś, Kazachstan: wspólne przepisy w zakresie własności intelektualnej

Euroazjatycka Komisja Gospodarcza finalizuje opracowanie podstaw prawnych niezbędnych dla funkcjonowania jednolitego rejestru celnego obiektów własności intelektualnej. Chodzi o projekty: Umowy w sprawie znaków towarowych, znaków usługowych i nazw miejsc pochodzenia towarów na terytorium państw członkowskich Unii Celnej i Jedynej Przestrzeni Gospodarczej, Umowy w sprawie koordynacji działań na rzecz ochrony praw własności intelektualnej, Porozumienia w sprawie…
Czytaj więcej