Obowiązek przerejestrowania się podmiotów prawnych działających na terytorium Federacji Rosyjskiej

Wszystkie filie i przedstawicielstwa zagranicznych podmiotów prawnych zobowiązane są do dnia 01.04.2015 do przerejestrowania się w Międzyrejonowej Inspekcji Federalnej Służby Podatkowej №  47 w Moskwie.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. postanowieniem Rządu Federacji Rosyjskiej z 16 grudnia 2014 r. № 1372 „O wniesieniu zmian w ustawie o Federalnej Służbie Podatkowej i uznaniu za utraciwsze moc niektórych aktów prawnych Rządu Federacji Rosyjskiej” funkcje akredytacji zagranicznych filii oraz przedstawicielstw (z wyjątkiem przedstawicielstw zagranicznych organizacji kredytowych) zostały przyporządkowane Federalnej Służbie Podatkowej Federacji Rosyjskiej.

Uprawnienia do akredytacji zagranicznych filii i przedstawicielstw orzeczeniem inspekcji Federalnej Służby Podatkowej Rosji została przekazana w kompetencje Międzyrejonowej Inspekcji FSP Rosji № 47 w Moskwie.

Wszystkie filie i przedstawicielstwa zagranicznych podmiotów prawnych, które uzyskały właściwą akredytację, realizowały swoją działalność na podstawie zezwolenia na otwarcie swoich przedstawicielstw na terytorii Federacji Rosyjskiej do dnia wejścia w życie ustawy federalnej №160-FZ (do dnia 01.01.2015 roku) i u których okres ich ważności nie wygasa przed dniem  01.04.2015, zobowiązane są w terminie do 01.04.2015 przedstawić świadectwo do Międzyrejonowej Inspekcji  Federalnego Służby Podatkowej Rosji № 47 w Moskwie celem wniesienia do państwowego rejestru akredytowanych filii i przedstawicielstw zagranicznych podmiotów prawnych.

  • Opłata skarbowa za wniesienie informacji do rejestru nie jest pobierana. Filie i przedstawicielstwa zagranicznych podmiotów prawnych, które zostaną wniesione do rejestru do dnia 01.04.2015, uznane będą za akredytowane do końca trwania okresu ich pierwotnej akredytacji, zezwolenia na otwieranie przedstawicielstw zagranicznych podmiotów prawnych na terytorium Federacji Rosyjskiej.
  • Filiom i przedstawicielstwom zagranicznych podmiotów prawnych, których termin ważności akredytacji, zezwolenia upływa po dniu 01.01.2015, przyznane zostało prawo zwrócenia się do Międzyrejonowej Inspekcji Służby Podatkowej Rosji № 47 w Moskwie w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych do dnia zakończenia terminu ważności akredytacji, pozwolenia na otwarcie przedstawicielstw zagranicznych podmiotów prawnych w celu uzyskania akredytacji zgodnie z ustawą federalną № 160-FZ.
  • Z dniem 01.04.2015 tracą ważność akredytacje filii i przestawicielstw zagranicznych podmiotów prawnych pozwolenie na otwarcie przedstawicielstw zagranicznych podmiotów prawnych, które nie spełniają wymagań ustawy federalnej № 106-FZ.

Źródło Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasada RP w Moskwie

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.