Tranzyt tirów przez Rosję na podstawie karnetów – zagrożony

Z początkiem grudnia Rosja przestanie honorować karnety TIR, co w praktyce oznaczać będzie duże trudności z przewożeniem towarów przez terytorium tego państwa.

Konieczne będzie złożenie dodatkowego zabezpieczenia finansowego, najprawdopodobniej poprzedzonego wnikliwą analizą ryzyka, lub stosowanie równie nieprzyjaznej lokalnej rosyjskiej procedury tranzytowej. Białoruś, Rosja oraz Kazachstan tworzą obecnie unię celną. Ponieważ karnety TIR przestaną być honorowane w Rosji, należy pamiętać, że nawet jeśli konkretny transport przejedzie pod osłoną karnetu TIR przez terytorium Białorusi, to przy przekraczaniu granicy Rosja-Białoruś konieczne będzie otwarcie rosyjskiej krajowej procedury tranzytowej, co może nie być łatwe, ponieważ na granicy tej nie ma celników. Podróżowanie po terytorium Rosji z towarami wwiezionymi z UE lub innych państw trzecich, bez poddania ich formalnościom celnym, w tym tranzytowym może zostać uznane za przemyt i podlegać dotkliwym karom.

Zaprzestanie honorowania karnetów TIR będzie z pewnością stanowić istotne utrudnienie dla firm transportowych ze względu na konieczność sprostania dodatkowym formalnościom celnym na terytorium Rosji.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.