Uproszczenie procedury uzyskania rosyjskiego obywatelstwa przez zagranicznych studentów?

Zagraniczni studenci, którzy ukończyli rosyjskie uczelnie wyższe oraz przepracowali w tym kraju minimum 3 lata, już wkrótce, jeżeli zachcą, będą mogli uzyskać rosyjskie  obywatelstwo. Odpowiednie poprawki do Konstytucji niebawem mają być rozpatrywane przez Parlament Rosji. Uproszczona procedura uzyskania obywatelstwa obejmie również inwestorów zagranicznych, którzy zainwestują w rosyjską gospodarkę około 10 mln rubli (ok. 1 mln złotych).
Na rosyjskich uczelniach wyższych obecnie studiuje około 100 tys. zagranicznych studentów, pochodzących głównie z Turkmenistanu, Uzbekistanu oraz Mołdawii.

Źródło: www.studiowschod.tvp.pl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.