Elektroniczne zamówienia publiczne w Ukrainie

Od 01 kwietnia 2016 roku w Ukrainie, na mocy ustawy o zamówieniach publicznych z 25 grudnia 2015 roku nr 922-VIII, wprowadzono obowiązkowe elektroniczne zamówienia publiczne. Dotyczy to 60 centralnych organów wykonawczych, a także wszystkich firm należących do skarbu państwa lub w których SP posiada więcej niż 50% udziałów. Jest ich ponad 500.
Do 01 kwietnia 2016 roku, elektroniczne zamówienia są wdrażane eksperymentalnie przez niektóre ukraińskie ministerstwa i urzędy państwowe. Zwiększy to dostęp do zamówień publicznych dużej liczbie potencjalnych uczestników. Wraz ze wzrostem konkurencyjnych wobec siebie ofert, obniżą się również koszty państwa na zamówienia publiczne .
Wszystkie zamówienia publiczne w Ukrainie będą musiały być składane w formie elektronicznej od 01 sierpnia 2016 r.. Zgodnie z oczekiwaniami ukraińskiego Ministerstwa Gospodarki, w 2017 r. państwo na wprowadzeniu elektronicznych zamówień publicznych powinno zaoszczędzić blisko 50 mld. UAH.

Elektroniczne zamówienia publiczne zostają wprowadzone na portal prozzoro.gov.ua, który umożliwia udział zarówno przedsiębiorcom krajowym, jak i zagranicznym. Warto pamiętać, że informacja o zamówieniu publicznym musi być obowiązkowo opublikowana na wspomnianym portalu, kiedy wartość przetargu przekracza:

 • dla towarów i usług – 200.000,00 UAH;
 • dla prac – 1.500.000,00UAH.

Dodatkowo, informacja o przetargu obowiązkowo musi być opublikowana na wspomnianym portalu w języku angielskim. Dotyczy to sytuacji, gdy przetarg przekracza:

 • dla towarów i usług – 133.000,00 EUR;
 • dla prac – 5.150.000,00 EUR.

Warto pamiętać, że główną procedurą zamówień publicznych są otwarte przetargi. Są one ważne, jeżeli udział w nich weźmie nie mniej niż 2 uczestników. Po publikacji wiadomości o przetargach, powinny być one przeprowadzone nie wcześniej niż po upływie :

 • 15 dni dla towarów i usług,
 • 30 dni dla prac.

Ustawa wprowadza także nowe przepisy uniemożliwiające zmniejszenie wartości zamówienia publicznego, które ma na celu przeprowadzenie zamówień publicznych bez przetargów. Wcześniej można było rozdzielić wartość zamówień i uniknąć przetargów publicznych. Obecnie jest to zakazane.
Elektroniczna procedura zamówień publicznych jest przeprowadzana w kilku etapach:

 1. Publikacja zamówienia publicznego.
 2. Uczestnicy ustalają wymogi z zamawiającym w sprawie ogłoszenia.
 3. Akceptacja ofert uczestników.
 4. Opublikowanie wysokości ofert bez ogłoszenia nazw uczestników.
 5. Publikowane nazw uczestników i weryfikacja zwycięzcy przetargów.
 6. Podpisanie kontraktu i jego publikacji elektronicznej.

W związku z tym obowiązkowe wprowadzenie w 2016 roku elektronicznych zamówień publicznych zwiększy możliwości udziału zagranicznych uczestników w otwartych przetargach i zabezpieczy przejrzystość przeprowadzenia procedur zamówień publicznych dla jej uczestników.

Autor:
Andriy Kolotiy
Adwokat Oddziału Kijowskiego
Kancelarii Chałas i Wspólnicy

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.