KUKE chce łagodniej traktować Ukrainę.

Ciągłe zainteresowanie polskich firm eksportem na Ukrainę oraz pozytywne doświadczenia płatnicze doprowadziły do zmiany polityki oceny ryzyka tego kraju. Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych zatwierdził narodowy wniosek ubezpieczyciela o liberalizację kryteriów oceny ryzyka transakcji z kontrahentami z Ukrainy. Analizy wskaźników moralności płatniczych ukraińskich partnerów handlowych, spadek zgłoszeń o podejmowanie działań windykacyjnych czy wypłatę odszkodowań pozwoliły KUKE na skuteczne przekonanie organu nadzorczego do takiej decyzji. Dzięki temu Polskie przedsiębiorstwa dużo łatwiej ubezpieczą swoje transakcje z kontrahentami z Ukrainy. KUKE od lat aktywnie ubezpiecza transakcje kontrahentów z rynków wschodnich. Od chwili założenia do dnia dzisiejszego KUKE ubezpieczyła należności z Ukrainy na kwotę blisko 9 mld zł.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.