Legalizacja biznesu hazardowego w Ukrainie ?

Od 2009 roku w Ukrainie obowiązuje zakaz prowadzenia biznesu hazardowego i uczestnictwa w grach hazardowych, z wyłączeniem zakładów loteryjnych. Od tego czasu poruszanych było wiele rozmów dotyczących tematyki legalizacji działalności hazardowej w Ukrainie. 13 maja 2016 r. w Parlamencie Ukraińskim został zarejestrowany projekt ustawy o wyjściu z szarej strefy rynku gier hazardowych i zabezpieczenia przychodów do budżetu w celu wykonania zobowiązań społecznych, wniesiony przez Gabinet Ministrów Ukrainy.

 

Wskazany projekt ustawy przewiduje, że na terytorium Ukrainy może być dozwolona organizacja i prowadzenie następujących rodzajów biznesu hazardowego:

1) organizacja i prowadzenie działalności bukmacherskiej;
2) organizacja i prowadzenie gier hazardowych w kasynie;
3) organizacja i prowadzenie loterii.

Projekt ustawy określa wymogi stawiane w stosunku do organizatorów gier hazardowych. Do tych wymogów odnosi się to, że organizatorem gier hazardowych może być wyłącznie osoba prawna:

1) prowadząca działalność w formie spółki handlowej, która została założona i prowadzi działalność na terytorium Ukrainy;
2) wysokość kapitału zakładowego musi wynosić więcej niż 30 000 wysokości kwot minimalnych wynagrodzeń (stanem na 01.05.2016 roku – ok. 1 mln 730 tys. USD) i jest on sformowany wyłącznie poprzez wnioski pieniężne;
3) osoba zarządzająca której oraz jej zastępca powinni posiadać wyższe wykształcenie, główny księgowy musi posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne i doświadczenie na stanowisku księgowego nie mniej niż 3 lata;
4) która uzyskała odpowiednią koncesje.

Projekt ustawy określa także wymogi stawiane w stosunku do organizatorów gier hazardowych co do zwalczania uzależnienia od gier, jak również wymogi stawiane graczom, oraz obowiązki organizatorów i graczy gier hazardowych, a także przedstawia wymogi dotyczące reklamy gier hazardowych.
Projekt ustawy przewiduje, że prowadzenie gier hazardowych w kasynie może być dozwolone wyłącznie w specjalnych przeznaczonych do tego strefach. Przy czym, kasyno może funkcjonować wyłącznie na terytorium hoteli (kategorii 4 lub 5 gwiazdkowych), z ilością pokojów nie mniejszą niż 100 w danym obiekcie, na terytorium lotnisk międzynarodowych, hipodromów, statków, zarejestrowanych na Ukrainie w kadłubie jakiego można organizować kasyno z powierzchnią liczącą nie mniej niż 500 metrów kwadratowych.
W razie uchwalenia wskazanego projektu ustawy i legalizacji biznesu hazardowego w Ukrainie można będzie oczekiwać na wzrost inwestycji z tej branży.

Autor: Sergii Kochniev, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy, Oddział w Warszawie

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.