Liberalizacja podatkowa w Ukrainie

Rząd Ukrainy w celu zmniejszenia szarej strefy gospodarczej i zwiększenia wpływów z podatków podjął decyzje o liberalizacji systemu podatkowego w 2016 roku. Głównym celem podatkowej liberalizacji jest zmniejszenie i ujednolicenie głównych stawek podatkowych, uproszczenie procedury administrowania podatkowego i zwiększenie czynności prawnych (obiektów) które podlegają opodatkowaniu. Poniżej przedstawiamy analizę głównych podatków które formują budżet państwa.

CIT. Stawka podatku w 2016 roku pozostaje nie zmieniona i wynosi 18%. Zmianie uległy zasady poboru i zapłaty podatku. Podatnicy uzyskujący dochody powyżej 20 mln UAH zobowiązani są do cokwartalnego rozliczania podatku. Podatnicy uzyskujący dochody w wysokości nie przekraczającej 20 mln UAH mogą rozliczyć podatek raz w roku. Została także zlikwidowana procedura comiesięcznej spłaty zaliczki podatku jaka była rozliczana z wysokości obrotów za poprzedni rok podatkowy. Likwidacja zapłaty zaliczki CIT-u zwiększyła poziom liberalizacji podatkowej dla biznesu w zakresie rozporządzania swoimi finansami. Bez zmian pozostała procedura wypłaty dywidendy w związku z którą przy wypłacie dywidendy powinien być dodatkowo naliczany- jako zaliczka spłaty danego podatku w następujących okresach podatkowych (kwartał, rok)- podatek CIT.

VAT. Stawka podatku w 2016 roku pozostała bez zmian na poziomie 20%.

Zmianom uległa procedura wykreślenia z rejestru płatników podatku VAT na podstawie danych z rejestru podmiotów gospodarczych. Bieżąca informacja z rejestru podmiotów gospodarczych o tym że płatnik nie potwierdził adresu rejestracji, nie jest podstawą do wykreślenia płatnika podatku VAT z rejestru.

PIT. Od 2016 roku obowiązuje jednolita 18% stawka podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawową stawką zostają opodatkowane główne dochody obywateli takie jak:

  • podatek od pensji;
  • podatek od emerytury;
  • podatek od dywidendy;
  • podatek od lokaty bankowej.

Składka socjalno-emerytalna. Dana składka została w 2016 roku kardynalnie zmniejszona z poziomu 37 % do poziomu 22 %. Dodatkowo została zlikwidowana składka w wysokości 3,6% naliczana z pensji pracowników, oraz zwiększony został maksymalny poziom opodatkowania pensji do 38.750 UAH (około 5.500PLN) powyżej którego nie podlega ona opodatkowaniu składką socjalno-emerytalna. Zmniejszenie danej składki powinno podwyższyć poziom pensji pracowników i poziom naliczanych z jej tytułu podatków w Ukrainie.

Podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości został wprowadzony w Ukrainie w 2014 roku. Od momentu wprowadzenia danego podatku uległ on zmianom w zakresie obiektów i stawek podatkowych. W 2016 roku dany podatek został dodatkowo wprowadzony także jako stawka jednolita w wysokości 25.000 UAH dla właścicieli mieszkań które mają powyżej 300 m. kw., oraz budynków, które mają powierzchnię powyżej 500 m. kw. Opodatkowaniu podlegają tylko mieszkania których powierzchnia wynosi ponad 60 m. kw. i budynki których powierzchnia przekracza ponad 120 m. kw. Czyli wskazany poziom powierzchni nie jest obliczany przy rozliczeniu podatku, a jedynie przekroczenie poziom powierzchni wskazane wartości która jest wyrażana jako różnica pomiędzy powierzchnia ulgową i powierzchnią która została przyjęta jako podlegająca opodatkowaniu. Stawka podatku nie powinna przekraczać 3% od minimalnej pensji za 1 m. kw. rocznie i jest wyznaczona przez rade gminy czy radę miejską.

Autor: Andriy Kolotiy, Adwokat

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.