Nowy „obrońca biznesu” w Ukrainie

Duża liczba organów kontrolujących biznes w Ukrainie, korumpowanie funkcjonariuszy oraz niska jakość usług administracyjnych mogła odstraszać osoby, w tym inwestorów zagranicznych, którzy rozważali założenie tam biznesu. Jednak krok po kroku Ukraina wprowadza w życie reformę administracyjną, która ma na celu zmniejszenie nacisku na biznes przez organy kontrolujące i poprawę klimatu inwestycyjnego w Ukrainie. W ramach przeprowadzenia reformy, został nawet powołany nowy „obrońca biznesu” – biznes-ombudsman, który rozpoczął swoją działalność prawie rok temu.

Nowa władza Ukrainy w ostatnich latach dość mocno zmieniła strukturę organów władzy wykonawczej. Liczba centralnych organów kontrolujących rządu zmniejszona została z 56 do 26, czyli aż o 51 %. Z kolei pełnione funkcje kontrolne tych organów zmniejszyły się z 1032 do 680, czyli o 34%. Zakłada się ponadto, że reforma wprowadzi w życie również jakościowe zmiany organów władzy w Ukrainie. W ramach tego procesu wprowadzone zostały zmiany w ustawodawstwie antykorupcyjnym. Utworzone zostało na przykład Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy. Została też przyjęta nowa ustawa „O policji narodowej”.

Równolegle, od maja 2015 roku rozpoczął działanie zupełnie nowy dla Ukrainy stale działający konsultacyjno--doradczy organ Gabinet Ministrów Ukrainy – Rada biznes-ombudsmana, którą zarządza biznes-ombudsman. Na to stanowisko został powołany doświadczony litewski ekonomista i polityk – Algirdas Szemeta, który obejmował uprzednio stanowiska: Ministra finansów Litwy, Komisarza europejskiego ds. budżetu i planowania finansowego, Komisarza europejskiego ds. podatków, unii celnej, audytu i zwalczania nadużyć finansowych.

Rada biznes-ombudsmana została utworzona w celu zabezpieczenia transparentności działalności organów państwowych, zapobiegania działaniom korupcyjnym lub innym naruszeniom interesów przedsiębiorców.

Do głównych zadań Rady biznes-ombudsmana należy wspieranie:

  • zwalczania korupcji i innych bezprawnych działań ze strony władz państwowych;
  • zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy;
  • tworzenia kultury i służby publicznej, którą charakteryzuje uczciwość, otwartość i odpowiedzialność.

Dla wykonania tych zadań Rada biznes-ombudsmana m.in. ma prawo udzielać organom administracji publicznej rekomendacji, zwracać się do odpowiednich organów z zapytaniem co do wprowadzenia w życie rekomendacji Rady oraz podawać swoje propozycje do Gabinetu Ministrów Ukrainy dotyczących zmian aktów ustawodawstwa w celu obrony interesów przedsiębiorców.

Jak to działa? Każda osoba może elektronicznie na stronie internetowej Rady biznes-ombudsmana (https://boi.org.ua) złożyć skargę na działania lub bezczynność organów administracji publicznej lub ich funkcjonariuszy. Na przykład, za 2015 rok do Rady biznes-ombudsmana skierowano 585 skarg, po rozpatrzeniu których wszczęto 164 sprawy, w ramach których przez Radę biznes-ombudsmana było udzielonych 131 rekomendacji organom administracji publicznej, a z których 81% było już wykonane przez te organy[1].

Reasumując powyższe, można powiedzieć, że Ukraina dba o polepszenie warunków prowadzenia biznesu, zmniejszenie nacisku na biznes i obronę praw przedsiębiorców. Istniejące tendencje pokazują, że Ukraina staje coraz więcej bezpieczną i atrakcyjną dla inwestorów zagranicznych.

Autor:
Sergii Kochniev,
Prawnik w Kancelarii Chałas i Wspólnicy

Print Friendly, PDF & Email

1 Response

  1. Dziekuje za artykul. Sa juz polskie firmy w Ukrainie ktorzy korzystaja z uslug Biznes Ombudsmana. Mamy nadzieje ze z nasza pomoca atrakcyjnosc biznes klimatu w Ukrainie wzrosnie