Rejestracja kontraktów dot. określonych rodzajów operacji w handlu zagranicznym

W przypadku określonych operacji w handlu zagranicznym, prawo Ukrainy przewiduje konieczność rejestracji kontraktów dotyczących tych operacji. Obowiązkowej rejestracji podlegają umowy dotyczące zleconych przez ukraińskie podmioty procedur uszlachetniania, w przypadku których uszlachetniany towar podlega sprzedaży w kraju uszlachetnienia lub eksportowi do krajów trzecich, a także umowy dotyczące eksportu z Ukrainy złomu metali nieszlachetnych. Za rejestrację kontraktów odpowiada Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu. Rejestracji podlegają również kontrakty na eksport zbóż – za ich rejestrację odpowiada Państwowa Giełda Rolna.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.