Sankcje w obrocie gospodarczym z zagranicą

Zgodnie z ukraińskim prawem, w przypadku nieprzestrzegania przez podmioty gospodarcze – w tym także zagraniczne podmioty gospodarcze – obowiązujących na Ukrainie przepisów z zakresu współpracy gospodarczej z zagranicą (np. prawa walutowego, celnego) Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy ma prawo zastosować wobec tych podmiotów specjalne sankcje. Sankcje te mogą przybrać postać: kary finansowej, objęcia danego podmiotu gospodarczego trybem indywidualnego licencjonowania (konieczność uzyskiwania jednorazowej zgody Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy na dokonanie danej transakcji handlu zagranicznego) oraz tymczasowego zakazu prowadzenia zagranicznej działalności gospodarczej.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.