Ustawa o zwolnienie z opłat celnych importowanych towarów w przemyśle zbrojeniowym w Ukrainie

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał ustawy zwalniające z opłat celnych importowane na Ukrainę towary (części składowe, podzespoły, elementy) przeznaczone do realizacji zamówień państwowych w przemyśle zbrojeniowym z wykorzystaniem na cele obronne kraju. Zwolnienia podatkowe i celne mają zastosowanie w odniesieniu do produkcji importowanej (zamawianej) przez państwowe przedsiębiorstwa realizujące zamówienia na cele obronne kraju wyznaczone przez Gabinet Ministrów Ukrainy.

Ustawa №365-Vlll z 23 kwietnia 2015r. zwalnia z opłaty cel importowych towary, o których mowa w ar1.287 Kodeksu celnego Ukrainy (m.in. materiały, komponenty, podzespoły, sprzęt oraz części składowe) przeznaczone do realizacji zamówień państwowych w przemyśle obronnym.

Ustawa №366-VIII z 23 kwietnia 2015r. zwalnia z opłaty podatków operacje, o których mowa w art.197 Kodeksu celnego Ukrainy, związane z importem towarów przeznaczonych do realizacji zamówień państwowych w przemyśle obronnym.

W obu ustawach zaznaczono, iż importowane towary dla wykorzystania w przemyśle obronnym oraz związane z tym importem operacje nie będą podlegały zwolnieniu z opłat celnych oraz podatków, w przypadku, gdy będą miały pochodzenie lub będą wwożone z terytorium państwa ustawowo uznanego przez Ukrainę za państwo-okupanta bądź agresora.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w informacji i pt. ,,Zwolnienie z opłat celnych importowanych towarów przeznaczonych do realizacji państwowych zamówień w przemyśle obronnym" z dnia 27 maja 2015 r., zamieszczonej na stronie internetowej Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie (http://www.kiev.trade.gov.pl) w zakładce ,,Aktualności”.

Źródło informacji: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.