Weszła w życie Ustawa zwiększająca koncesję dla produkcji gazu ziemnego oraz kondensatu.

     1 Sierpnia 2014 weszła w życie Ustawa, zwiększająca koncesję dla produkcji gazu ziemnego i kondensatu odpowiednio do 55 proc. i 45 proc. (stawki dotychczasowe to odpowiednio 28 proc. i 42 proc.). Nowe taryfy mają obowiązywać do stycznia 2015 r., po tym czasie opłaty koncesyjne dla gazu zostaną na dotychczasowym poziomie, chyba że obowiązywanie nowych stawek zostanie przedłużone lub zostaną wprowadzone jeszcze inne stawki.

     Nowe regulacje prawne bezpośrednio wpłyną na przedsiębiorstwa, które zajmują się wydobyciem gazu na Ukrainie, co jest o tyle istotne dla polskich przedsiębiorców, że coraz więcej polskich firm interesuje się tamtejszym rynkiem, także związanym z branżą wydobywczą. Konsekwencją zmian przepisów będzie spadek uzyskiwanych przez firmy wydobywcze przychodów, co może postawić pod znakiem zapytania rentowność prowadzonych lub planowanych przez nie prac wydobywczych na Ukrainie. Na pewno będzie to oznaczało konieczność rekalkulacji i skorygowania przyjętych przez przedsiębiorców założeń biznesowych.

     W chwili obecnej trudno odpowiedzieć na pytanie, czy w 2015 r. opłaty koncesyjne powrócą do pierwotnego poziomu, jako że sytuacja polityczno-gospodarcza na Ukrainie pozostaje niestabilna.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.