Zmiany ustawodawstwa Ukraińskiego dotyczącego importu samochodów na Ukrainę

Z początkiem 2016 roku nabrały mocy prawnej nowe akty prawa ukraińskiego, w tym również mający duży wpływ na import towarów na Ukrainę, w szczególności na import samochodów.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowelizacja ustawy Ukrainy o taryfie celnej co do cła wwozowego na samochody elektryczne. Wprowadziła ona zmiany dotyczące zniesienia cła wwozowego przy wwozie na terytorium celne Ukrainy środków transportowych wyposażonych wyłącznie w silniki elektryczne (jeden lub więcej). Przypomnimy, że do 1 stycznia 2016 r. stawka cła wwozowego co do tego typu środków transportowych stanowiła 10 lub 8 procent wartości celnej towarów.

W życie weszła również ustawa Ukrainy o środkach stymulowania działalności eksportowo-importowej z dnia 24.12.2015 nr 912-VIII. Zgodnie z postanowieniami wskazanej ustawy od dnia 1 stycznia 2016 r. zostało zniesione dodatkowe cło importowe, które wprowadzone było w celu stabilizowania płatniczego bilansu Ukrainy. Do 1 stycznia 2016 r. stawka dodatkowego cła importowego stanowiła 10 lub 5 procent wartości celnej towarów.

Nabrały mocy prawnej również postanowienia ustawy Ukrainy o niektórych sprawach importu na terytorium celnym Ukrainy i rejestracji środków transportowych z dnia 06.07.2005 nr 2739-IV. Wskazują one, że dopuszczenie na terytorium celnym Ukrainy w celu wolnego obrotu w Ukrainie środków transportowych jest możliwe od 1 stycznia 2016 r. tylko pod warunkiem spełnienia wymaganych normom ekologicznym nie niższych niż „Euro-5”.

Od 1 stycznia 2016 r. ukraiński rynek samochodów importowanych zostanie dotknięty dużymi zmianami. Prawdopodobnie doprowadzoną one do wzmożenia działań przez importerów nowych samochodów, w szczególności samochodów elektrycznych.

Autor:
Sergii Kochniev
prawnik
T. +48 22 438 45 45
M. skochniev@chwp.pl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.